Bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 37 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 82 SGK Toán 3. Bài 1: Tính giá trị của biểu thức.

Đề bài

1.Tính giá trị của biểu thức:

a)  \(238 – (55 – 35)\)

     \(175 – (30 + 20)\)

b)  \(84 : (4 : 2)\)

     \((72 + 18) \times 3\)

2.Tính giá trị của biểu thức:

a) \((421 – 200) \times 2\)

    \(421 – 200 \times 2\)

b) \(90 + 9 : 9\)

    \((90 + 9) : 9\)

c) \(48 \times 4 : 2\)

    \(48 \times ( 4 : 2)\)

d) \(67 – (27 + 10)\)

    \(67 – 27 + 10\)

3. Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

\((12 + 11) \times 3 ...45\)              \(30... (70 + 23) : 3\)

\(11 + (52 - 22)...41\)                     \(120...484 : (2 + 2)\)

4.

Lời giải chi tiết

1.

a) \(238 – (55 – 35) = 238 – 20 = 218\)

    \(175 – (30 + 20) = 175 – 50 = 125\)

b) \(84 : (4 : 2) = 84 : 2 = 42\)

   \((72 + 18) \times 3 = 90 \times 3 = 270\).

2. 

a) \((421 – 200) \times 2 = 221 \times 2 = 442\)

    \(421 – 200 \times 2 = 421 – 400 = 21\)

b) \(90 + 9 : 9 = 90 + 1 = 91\)

    \(( 90 + 9) : 9 = 99 : 9 = 11\)

c) \(48 \times 4 : 2 = 192 : 2 = 96\)

    \(48 \times ( 4 : 2) = 48 \times 2 = 96\)

d) \(67 – (27 + 10) = 67 – 37 = 30\)

    \(67 – 27 + 10 = 40 + 10 = 50\).

3. 

\((12 + 11) \times 3 > 45\)                  \(30 < (70 + 23) : 3\)

\(11 + (52 - 22) = 41 \)                       \(120 < 484 : (2 + 2)\)

4. 

Có thể xếp như sau:

 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 82 SGK Toán 3