Bài 1, 2, 3 trang 136, 137 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 12 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 136, 137 SGK Toán 3. Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học.

Đề bài

1. Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

18

13

25

15

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất?

2. Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số cây

40

25

45

28

Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây?

3. Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

 

Tháng

Vải

1

2

3

Trắng

1240m

1040m

1475m

Hoa

1875m

1140m

1575m

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa?

Lời giải chi tiết

1.

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A  7 học sinh giỏi.

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh)

    Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

2. 

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất. Lớp 3B trồng được ít cây nhất.

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85 )

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây(40 – 28 = 12)

    Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3)

3. 

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100mm.

     (1575m – 1475m = 100m)

c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875 mét vải hoa.

    Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 mét vải hoa

    Tháng 3 cửa hàng bán được 1575 mét vải hoa.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)