Bài 1, 2, 3 trang 136, 137 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 136, 137 SGK Toán 3. Bài 1: Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đây là bảng thống kê số học sinh giỏi của các lớp 3 ở cùng một trường tiểu học:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số học sinh giỏi

18

13

25

15

Dựa vào bảng trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp 3B có bao nhiêu học sinh giỏi? Lớp 3D có bao nhiêu học sinh giỏi?

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A bao nhiêu học sinh giỏi?

c) Lớp nào có nhiều học sinh giỏi nhất? Lớp nào có ít học sinh giỏi nhất ?

Phương pháp giải:

- Đọc các số liệu có trong bảng thống kê rồi trả lời câu hỏi.

- Tìm số học sinh giỏi của lớp 3C và 3A rồi lấy số lớn trừ số bé.

- So sánh các số có trong bảng rồi trả lời câu hỏi.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp 3B có 13 học sinh giỏi. Lớp 3D có 15 học sinh giỏi.

b) Lớp 3C có nhiều hơn lớp 3A  7 học sinh giỏi. (Vì 25 - 18 = 7)

c) Lớp 3C có nhiều học sinh giỏi nhất (25 học sinh)

    Lớp 3B có ít học sinh giỏi nhất (13 học sinh)

Bài 2

Đây là bảng thống kê số cây trồng được của các lớp khối 3:

Lớp

3A

3B

3C

3D

Số cây

40

25

45

28

Nhìn vào bảng trên trả lời các câu hỏi sau:

a) Lớp nào trồng được nhiều cây nhất? Lớp nào trồng được ít cây nhất?

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả bao nhiêu cây?

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A bao nhiêu cây và nhiều hơn lớp 3B bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

- Đọc các số liệu trong bảng thống kê rồi so sánh.

- Tìm số cây của lớp 3A và lớp 3C rồi tính tổng giá trị hai số vừa tìm được.

- So sánh số này nhiều hơn hoặc ít hơn số kia bao nhiêu đơn vị thì ta lấy số lớn trừ đi số bé.

Lời giải chi tiết:

a) Lớp 3C trồng được nhiều cây nhất (45 cây). Lớp 3B trồng được ít cây nhất (25 cây).

b) Hai lớp 3A và 3C trồng được tất cả 85 cây (40 + 45 = 85 )

c) Lớp 3D trồng được ít hơn lớp 3A 12 cây(40 – 28 = 12)

    Lớp 3D nhiều hơn lớp 3B 3 cây (28 – 25 = 3)

Bài 3

Dưới đây là bảng thống kê số mét vải của một cửa hàng đã bán được trong ba tháng đầu năm:

Nhìn vào bảng trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải mỗi loại ?

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng bao nhiêu mét ?

c) Mỗi tháng cửa hàng đã bán được bao nhiêu mét vải hoa ?

Phương pháp giải:

- Đọc số liệu có trong bảng thống kê rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Tìm số mét vải hoa và vải trắng bán được trong tháng 3 rồi lấy số lớn trừ số bé.

Lời giải chi tiết:

a) Tháng 2 cửa hàng bán được 1040m vải trắng và 1140 m vải hoa

b) Trong tháng 3, vải hoa bán được nhiều hơn vải trắng 100 m.

     (1575 m – 147 5m = 100 m)

c) Tháng 1 cửa hàng bán được 1875 mét vải hoa.

    Tháng 2 cửa hàng bán được 1140 mét vải hoa

    Tháng 3 cửa hàng bán được 1575 mét vải hoa.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.8 trên 359 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay