Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 30 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

2. Một năm có \(365\) ngày, mỗi tuần lễ có \(7\) ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày?

3. Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

Thực hiện phép chia ta có:

\(365 : 7 = 52\) (dư \(1\) )

Vậy năm đó có \(52\) tuần lễ và \(1\) ngày

3. 

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)