Bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 73 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Một năm có \(365\) ngày, mỗi tuần lễ có \(7\) ngày. Hỏi năm đó gồm bao nhiêu tuần lễ và mấy ngày ?

Phương pháp giải:

 Lấy số ngày của một năm chia cho 7; thương của phép chia là số tuần lễ trong một năm; số dư là số ngày còn thừa.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 năm: 365 ngày

1 tuần: 7 ngày

Năm đó: ... tuần ? ... ngày?

Bài giải

Thực hiện phép chia ta có:

\(365 : 7 = 52\) (dư \(1\) )

Vậy năm đó có \(52\) tuần lễ và \(1\) ngày

Đáp số: 52 tuần lễ, 1 ngày

Bài 3

Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Phương pháp giải:

 Kiểm tra cách đặt tính và tính của hai phép chia đã cho rồi điền Đ hoặc S vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

a) Điền Đ vào ô trống

b) Điền S vào ô trống.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 541 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay