Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) \(9 \times 6 =\)        \(9 \times 7 =\)          \(9 \times 8 =\)           \( 9 \times 9 =\)

    \(54  : 9 =\)        \(63 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)          \( 81 : 9 =\)

b) \(18 : 9 =\)        \(27 : 9 =\)           \(36 : 9 =\)       \(45 : 9 =\)

    \(18 : 2 =\)         \(27 : 3 =\)           \(36 : 4 =\)      \(45 : 5 =\)

2. Số:

Số bị chia

\(27\)

\(27\)

 

\(63\)

 

\(63\)

Số chia

\(9\)

 

\(9\)

 

\(9\)

\(9\)

Thương

 

\(3\)

\(3\)

\(7\)

\(7\)

 

3. Một công ti dự định xây \(36\) ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \(\dfrac{1}{9}\) số nhà đó.Hỏi công ti còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

4. Tìm \(\dfrac{1}{9}\) số ô vuông của mỗi hình

Lời giải chi tiết

1. 

a) \(9 \times 6 =     54\)    \(9 \times 7 = 63\)      \(9\times 8 = 72\)     \(9 \times 9 = 81\)

    \(54  : 9 =  6 \)      \(63 : 9 =  7\)        \(72 : 9 =  8\)        \(81 : 9 = 9\)

b) \(18 : 9 =    2\)      \(27 : 9  = 3\)       \( 36 : 9 =  4\)        \(45 : 9 = 5\)

    \(18 : 2 =    9\)        \(27 : 3 =  9\)       \(36 : 4 =  9\)      \(45 : 5 = 9\)

2.

Số bị chia

\(27\)

\(27\)

\(27\)

\(63\)

\(63\)

\(63\)

Số chia

\(9\)

\(9\) 

\(9\)

\(9\)

\(9\)

\(9\)

thương

\(3\)

\(3\)

\(3\)

\(7\)

\(7\)

\(7\)

3. 

Giải:

Công ti đã xây số ngôi nhà là:

\(36 : 9 = 4\) (ngôi nhà).

Công ty còn  phải xây tiếp số ngôi nhà nữa là:

\(36 – 4 = 32\) (ngôi nhà )

Đáp số: \(32\) ngôi nhà.

4.

a) Hình a có \(18\) ô vuông. Vậy \(\dfrac{1}{9}\) ô vuông của hình a là:

\(18 : 9 = 2\) (ô vuông)

b) Hình b có \(18\) ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của hình b là:

\(18 : 9  = 2\) (ô vuông).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 69 SGK Toán 3