Bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.4 trên 8 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 69 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1.Tính nhẩm:

a) \(9 \times 6 =\)        \(9 \times 7 =\)          \(9 \times 8 =\)           \( 9 \times 9 =\)

    \(54  : 9 =\)        \(63 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)          \( 81 : 9 =\)

b) \(18 : 9 =\)        \(27 : 9 =\)           \(36 : 9 =\)       \(45 : 9 =\)

    \(18 : 2 =\)         \(27 : 3 =\)           \(36 : 4 =\)      \(45 : 5 =\)

2. Số:

Số bị chia

\(27\)

\(27\)

 

\(63\)

 

\(63\)

Số chia

\(9\)

 

\(9\)

 

\(9\)

\(9\)

Thương

 

\(3\)

\(3\)

\(7\)

\(7\)

 

3. Một công ty dự định xây \(36\) ngôi nhà, đến nay đã xây dựng được \(\frac{1}{9}\) số nhà đó.Hỏi công ty còn phải xây tiếp bao nhiêu ngôi nhà nữa?

4. Tìm \(\frac{1}{9}\) ô vuông của mỗi hình

Lời giải chi tiết

1. 

a) \(9 \times 6 =     54\)    \(9 \times 7 = 63\)      \(9\times 8 = 72\)     \(9 \times 9 = 81\)

    \(54  : 9 =  6 \)      \(63 : 9 =  7\)        \(72 : 9 =  8\)        \(81 : 9 = 9\)

b) \(18 : 9 =    2\)      \(27 : 9  = 3\)       \( 36 : 9 =  4\)        \(45 : 9 = 5\)

    \(18 : 2 =    9\)        \(27 : 3 =  9\)       \(36 : 4 =  9\)      \(45 : 5 = 9\)

2.

Số bị chia

\(27\)

\(27\)

\(27\)

\(63\)

\(63\)

\(63\)

Số chia

\(9\)

\(9\) 

\(9\)

\(9\)

\(9\)

\(9\)

thương

\(3\)

\(3\)

\(3\)

\(7\)

\(7\)

\(7\)

3. 

Giải:

Số ngôi nhà đã xây là:

\(36 : 9 = 4\) (ngôi nhà).

Số ngôi nhà còn phải xây tiếp là:

\(36 – 4 = 32\) (ngôi nhà ).

Đáp số: \(32\) ngôi nhà

4.

a) Hình a có \(18\) ô vuông.Vậy \(\frac{1}{9}\) ô vuông của hình a là:

\(18 : 9 = 2\) (ô vuông)

b) Hình b có \(18\) ô vuông. Vậy \(\frac{1}{9}\) số ô vuông của hình b là:

\(18 : 9  = 2\) (ô vuông).

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 69 SGK Toán 3