Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 20 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 3224 : 4                                  b) 2819 : 7

    1516 : 3                                      1865 : 6

2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được \(1\over 3\) quãng đường. hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

3. Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Lời giải chi tiết

1.

2.

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3  = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

3.

a) Đ                   b) S                     c) S.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan