Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 3224 : 4                                  b) 2819 : 7

    1516 : 3                                      1865 : 6

Phương pháp giải:

- Đặt tính

- Tính: Làm phép chia các số lần lượt từ trái sang phải. 

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được \(\displaystyle1\over 3\) quãng đường. Hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Cần sửa: 1215m

Đã sửa: \(\dfrac{1}{3}\) quãng đường

Còn lại: ? m

Muốn tìm lời giải ta cần:

- Tìm độ dài của quãng đường đã sửa.

- Tìm độ dài quãng đường còn lại bằng cách lấy độ dài quãng đường cần sửa trừ đi độ dài quãng đường đã sửa.

Lời giải chi tiết:

Đội công nhân đó đã sửa được số mét đường là:

   1215 : 3  = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

   1215 – 405 = 810(m)

        Đáp số: 810 m.

Bài 3

Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Phương pháp giải:

Kiểm tra cách đặt tính và tính của phép chia đã cho rồi điền Đ hoặc S thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Điền Đ vào ô trống.

b) Điền S vào ô trống. Vì 1608 : 4 = 402.

c) Điền S vào ô trống. Vì 2526 : 5 = 505 (dư 1).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 64 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu