Bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 35 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 119 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 3224 : 4                                  b) 2819 : 7

    1516 : 3                                      1865 : 6

2. Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m, đội đã sửa được \(1\over 3\) quãng đường. hỏi đội công nhân đó còn phải sửa bao nhiêu mét đường nữa?

3. Điền Đ hoặc S vào ô trống:

Lời giải chi tiết

1.

2.

Số mét đường đã sửa là:

1215 : 3  = 405 (m)

Số mét đường còn phải sửa là:

1215 – 405 = 810(m)

Đáp số: 810 m.

3.

a) Đ                   b) S                     c) S.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Tiết 2 Phần 3 - Toán 3