Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3. Bài 1: Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô ?

Phương pháp giải:

Cách 1

Số xe còn lại trong bến sau khi 18 xe rời đi = Lấy số xe ban đầu trừ đi 18.

Số xe còn lại sau khi 17 ô tô nữa rời đi = Kết quả tìm được ở trên trừ đi 17.

Cách 2

Tổng số xe rời đi =  Số xe rời đi lần đầu + Số xe rời đi lần hai.

Số xe còn lại = Số xe ban đầu - Số xe rời đi vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt 

Bến xe : 45 ô tô

Lúc đầu : 18 ô tô rời đi

Lúc sau : 17 ô tô rời đi 

Còn lại : ... ô tô ?

Cách 1

Sau lần đầu, bến xe còn lại số ô tô là :

45 – 18 = 27 (ô tô)

Sau lần hai, bến xe còn lại số ô tô là :

27 – 17 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô.

                                                                             Cách 2

Cả hai lần có tất cả số ô tô rời bến là :

18 + 17 = 35 (ô tô)

Bến xe còn lại số ô tô là :

45 – 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô.

Bài 2

Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi \(\displaystyle{1 \over 6}\) số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có : 48 con thỏ

Bán : \(\dfrac{1}{6}\) số thỏ

Còn lại : ... con thỏ ?

 Phương pháp

- Số thỏ đã bán = Số thỏ có lúc đầu chia cho 6.

- Số thỏ còn lại = Số thỏ ban đầu trừ đi số thỏ đã bán.

Lời giải chi tiết:

 Bác An đã bán đi số con thỏ là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Bác An còn lại số con thỏ là:

48  - 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ.

Bài 3

Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

Phương pháp giải:

 - Xác định các đại lượng, các giá trị đã cho và yêu cầu của bài toán.

- Tìm số học sinh khá.

- Tìm tất cả số học sinh giỏi và khá.

Lời giải chi tiết:

 Có thể nêu bài toán như sau:

Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu bạn ?

Giải:

Số học sinh khá của lớp 3A là:

      14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

      14 + 22 = 36 (bạn)

                Đáp số: 36 bạn.

Bài 4

Tính (theo mẫu):

Mẫu:  Gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47:

         15 x 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25;

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5;

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37.

Phương pháp giải:

- Gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số nhiều lần ta lấy số đó chia cho số lần.

- Muốn thêm (bớt) một số đơn vị thì ta cộng (trừ) số đơn vị đó. 

Lời giải chi tiết:

a)     12 x 6 = 72 ;     72 – 25 = 47

b)     56 : 7 = 8  ;      8 – 5 = 3

c)     42 : 6 = 7 ;      7 + 37 = 44.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 558 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.