Bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 48 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 52 SGK Toán 3. Bài 1: Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?

Đề bài

1. Một bến xe có 45 ô tô. Lúc đầu có 18 ô tô rời bến, sau đó có thêm 17 ô tô nữa rời bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô ?

2. Bác An nuôi 48 con thỏ, bác đã bán đi \(\displaystyle{1 \over 6}\) số thỏ đó. Hỏi bác An còn lại bao nhiêu con thỏ ?

3. Nêu bài toán theo sơ đồ sau rồi giải bài toán đó.

4. Tính (theo mẫu):

Mẫu:  Gấp 15 lên 3 lần, rồi cộng với 47:

15 x 3 = 45; 45 + 47 = 92

a) Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 25;

b) Giảm 56 đi 7 lần; rồi bớt đi 5;

c) Giảm 42 đi 6 lần, rồi thêm 37.

Lời giải chi tiết

1. 

Cách 1 :

Sau lần đầu, bến xe còn lại số ô tô là :

45 – 18 = 27 (ô tô)

Sau lần hai, bến xe còn lại số ô tô là :

27 – 17 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô.

Cách 2 :

Cả hai lần có tất cả số ô tô rời bến là :

18 + 17 = 35 (ô tô)

Bến xe còn lại số ô tô là :

45 – 35 = 10 (ô tô)

Đáp số: 10 ô tô.

2. 

Bác An đã bán đi số con thỏ là:

48 : 6 = 8 (con thỏ)

Bác An còn lại số con thỏ là:

48  - 8 = 40 (con thỏ)

Đáp số: 40 con thỏ.

3. Có thể nêu bài toán như sau:

Lớp 3A có số học sinh giỏi là 14 bạn, số học sinh khá nhiều hơn số học sinh giỏi 8 bạn. Hỏi tổng số học

sinh giỏi và khá của lớp 3A là bao nhiêu bạn?

Giải:

Số học sinh khá của lớp 3A là:

14 + 8 = 22 (bạn)

Tổng số hoc sinh giỏi và khá của lớp 3A là:

14 + 22 = 36 (bạn).

Đáp số: 36 bạn.

4. 

a)     12 x 6 = 72 ;     72 – 25 = 47

b)    56 : 7 = 8  ;      8 – 5 = 3

c)     42 : 6 = 7 ;      7 + 37 = 44.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 52 SGK Toán 3