Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3

Bình chọn:
3 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 4 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 400 + 300 =

b) 500 + 40 =

c) 100 + 20 + 4 =

    700 – 300 =

    540 – 40 =

    300 + 60 + 7 =

    700 – 400 =

    540 – 500 =

    800 + 10 + 5 =

2. Đặt tính rồi tính:

352 + 416;     732 – 511 ;     418 + 201 ;    395 – 44.

3. Khối lớp Một có 245 học sinh, khối lớp Hai có ít hơn khối lớp Một 32 học sinh. Hỏi khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?

4.  Giá tiền một phong bì là 200 đồng, giá tiền một tem thư nhiều hơn giá tiền một phong bì là 600 đồng. Hỏi giá tiền một tem thư là bao nhiêu ?

5. Với ba số 315, 40, 355 và các dấu +, -, =, em hãy lập các phép tính đúng.

Lời giải chi tiết

1.

a) 400 + 300 = 700            b) 500 + 40 = 540                 c) 100 + 20 + 4 = 124 

    700 – 300 = 400                 540 – 40 = 500                     300 + 60 + 7 = 367

    700 – 400 = 300                 540 – 500 = 40                     800 + 10 + 5 = 815

2.

3.                                 Bài giải

                     Khối lớp Hai có số học sinh là :

                       245 – 32 = 213 ( học sinh)

                                         Đáp số: 213 học sinh.

4.

Tóm tắt: 

                                 Bài làm:                     

                     Giá tiền một tem thư là:

                      200 + 600 = 800 ( đồng).

                                        Đáp số: 800 đồng.

5.

Có thế lập được các phép tính như sau :

315 + 40 = 355                                      355 – 40 = 315

40 +  315  = 355                                    355 – 315  = 40

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)