Cộng trừ các số có ba chữ số ( không nhớ)

Bình chọn:
4 trên 59 phiếu