Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bình chọn:
4.5 trên 173 phiếu