Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bình chọn:
4.6 trên 130 phiếu