Bình chọn:
4.8 trên 109 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 140, 141 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 142 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143, 144 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu)

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 145 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 146 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 147 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu thích hợp vào ô trống (< , > = ).

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 148 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 149 SGK Toán 3. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3. Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 152 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 152 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 152 SGK Toán 3. Bài 1. Viết vào ô trống (theo mẫu).

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 153, 154 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 153, 154 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 153, 154 SGK Toán 3. Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 153 SGK Toán 3. Bài 1. Tính diện tích và chu vi hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng 8 cm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 154 SGK Toán 3. Bài 1. Tính diện tích hình vuông.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 156 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 156 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 156 SGK Toán 3. Bài 1. Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 157 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158, 159 SGK Toán 3. Bài 1: Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 159, 160 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 159, 160 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 159, 160 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3 Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất