2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

Bình chọn:
4 trên 62 phiếu
Bài 1, 2, 3, 4 trang 30 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 30 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 19 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 19 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 20 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 21 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 21 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 22 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 22 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 24 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 25 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 25 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2 trang 26 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2 trang 26 SGK Toán 3. Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3. Bài 1: Tìm...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 28 sgk Toán 3 - Luyện tập

Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 29, 30 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 29, 30 SGK Toán 3. Bài 1: Tính rồi viết theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 31 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 32 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 33 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 33 SGK Toán 3. Bài 1: Năm nay em 6 tuổi...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 34 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 34 SGK Toán 3. Bài 1: Viết theo mẫu.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 36 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 36 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 37, 38 sgk Toán 3

Giải bài 1, 2, 3 trang 37, 38 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất