Bài 1, 2 trang 108 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 24 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 108 SGK Toán 3. Bài 1: Trả lời các câu hỏi sau đây.

Đề bài

1. Trả lời các câu hỏi sau đây:

Tháng này là tháng mấy? Tháng sau là tháng mấy?

Tháng 1 có bao nhiêu ngày                

Tháng 3 có bao nhiêu ngày                 

Tháng 6 có bao nhiêu ngày?               

Tháng 7 có bao nhiêu ngày?

Tháng 10 có bao nhiêu ngày?

Tháng 11 có bao nhiêu ngày?

2. Đây là tờ lịch tháng 8 năm 2005 

8

Thứ hai

1

8

15

22

29

Thứ ba

2

9

16

23

30

Thứ tư

3

10

17

24

31

Thứ năm

4

11

18

25

 

Thứ sáu

5

12

19

26

 

Thứ bảy

6

13

20

27

 

Chủ nhật

7

14

21

28

 

Xem tờ lịch rồi trả lời các câu hỏi sau:

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ mấy?

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày thứ mấy?

Tháng 8 có mấy ngày chủ nhật?

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày nào?

Lời giải chi tiết

1.

Học sinh tự trả lời

Tháng 1 có 31ngày                     Tháng 7 có 31 ngày

Tháng 3 có 31 ngày                    Tháng 10 có 31 ngày

Tháng 6 có 30 ngày                   Tháng 11 có 30 ngày

2. 

Ngày 19 tháng 8 là ngày thứ sáu.

Ngày cuối cùng của tháng 8 là ngày 31 và là ngày thứ tư

Tháng 8 có bốn ngày chủ nhật. đó là những ngày : 7, 14, 21, 28 tháng 8

Chủ nhật cuối cùng của tháng 8 là ngày 28 tháng 8.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tháng - Năm