Bài 1, 2, 3 trang 38 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 16 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 38 SGK Toán 3. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Đề bài

1. Viết (theo mẫu): 

2 .a) Một cửa hàng buổi sáng bán được 60 lít dầu, số lít dầu bán được trong buổi chiều giảm đi 3 lần so  với buổi sáng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

    b) Lúc đầu trong rổ có 60 quả cam. Sau một buổi bán hàng, trong rổ còn lại \(\frac{1}{3}\) số cam. Hỏi trong rổ còn lại bao nhiêu quả cam?

Bài 3

a) Đo độ dài đoạn thẳng AB

b) Giảm độ dài đoạn thẳng AB đi 5 lần thì được độ dài đoạn thẳng MN. Hãy vẽ đoạn thẳng MN đó.


Lời giải chi tiết

1.

 

2.

a) Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu là:

60 : 3 = 20 (lít)

b) Số quả cam còn lại trong rổ là:

60  : 3  = 20 (quả).

Đáp số: a) 20 lít               

            b) 20 quả

3.

a) Dùng thước đo ta sẽ thấy đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm.

b) Đoạn thẳng MN có độ dài là:

10 : 5 = 2 (cm)

Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài 2 cm.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 38 SGK Toán 3