Bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 31 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 3. Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Đề bài

1. Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

2. Có 28 kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

3. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như dưới,  hãy xếp thành hình theo yêu cầu:

Lời giải chi tiết

1.

Tóm tắt

4 vỉ: 24 viên thuốc

3 vỉ: …viên thuốc?

Giải

Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên thuốc)

Số viên thuốc có trong 3 vỉ thuốc là:

6 x 3 = 18 (viên thuốc)

Đáp số: 18 viên thuốc.

2.

Số gạo có trọng mỗi bao là:

28 : 7 = 4 (kg)

Số gạo trong 5 bao là:

4 x 5 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg

3. 

Xếp tam giác theo hình sau ta sẽ được hình theo đề bài cho:

loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị