Bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 39 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 128 SGK Toán 3. Bài 1: Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc có bao nhiêu viên thuốc?

Lời giải chi tiết

1. Có 24 viên thuốc chứa đều trong 4 vỉ. Hỏi 3 vỉ thuốc đó có bao nhiêu viên thuốc ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

4 vỉ: 24 viên thuốc

3 vỉ: …viên thuốc ?

- Tìm một vỉ có chứa được bao nhiêu viên thuốc.

- Tìm ba vỉ chứa được bao nhiêu viên thuốc.

Cách giải

Số viên thuốc trong mỗi vỉ là:

24 : 4 = 6 (viên thuốc)

3 vỉ  có số viên thuốc là:

6 x 3 = 18 (viên thuốc)

Đáp số: 18 viên thuốc.

2. Có 28kg gạo đựng đều trong 7 bao. Hỏi 5 bao đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

7 bao: 28kg gạo

5 bao: ? kg gạo

- Tìm 1 bao đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo.

- Tìm 3 bao đựng được bao nhiêu ki-lô-gam gạo bằng cách lấy khối lượng gạo một bao đựng được nhân với 3.

Cách giải:

Mỗi bao đựng được số ki-lô-gam gạo là:

28 : 7 = 4 (kg)

5 bao đựng được số ki-lô-gam gạo là:

4 x 5 = 20 (kg)

Đáp số: 20 kg.

3. Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như dưới.  Hãy xếp thành hình theo yêu cầu:

Phương pháp giải:

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác nhỏ.

Cách giải: 

Xếp tam giác theo hình sau ta sẽ được hình theo đề bài cho:

loigiaihay.com


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu