Bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.5 trên 13 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40 SGK Toán 3. Bài 1: Tìm x.

Đề bài

1. Tìm x

a) \(x + 12 = 36\)                     b) \(x\times 6 = 30\)

c) \(x – 25 = 15\)                       d) \(x : 7 = 5\)

e) \(80 – x= 30\)                       g) \(42 : x = 7\)

2. Tính

 

3. Trong thùng có 36 l dầu. Sau khi sử dụng, số dầu còn lại trong thùng bằng \(\frac{1}{3}\) số dầu đã có. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu?

4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

A. 1 giờ 50 phút.

B. 1 giờ 25 phút.

C. 2 giờ 25 phút.

D. 5 giờ 10 phút.

Lời giải chi tiết

1.

a) \(x+ 12 = 36\)                      b)\( x\times 6 = 30\)   

    \( x\quad\quad= 36 – 12\)                \( x\quad= 30 : 6\) 

   \( x\quad\quad       = 24\)                        \(x\quad=     5\)            

c) \(x – 25 = 15\)                      d) \(x : 7 = 5\)   

   \(x\quad\quad= 15 + 25\)                    \(x\quad= 5\times  7\) 

   \( x\quad\quad=     40\)                             \(x\quad=   35\)    

 e) \(80 – x = 30\)                    g) \(42 : x  =7\) 

            \( x = 80 – 30\)                         \(x = 42 : 7\) 

            \( x =     50\)                                \( x =     6\) 

 2.

3. 

Số lít dầu còn lại trong thùng là:

36 : 3 = 12 ( lít).

Đáp số: 12 lít

4. 

Khoanh tròn vào chữ B : 1 giờ 25 phút.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 40 SGK Toán 3