Bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 3 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 31 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

7 x 3 =             7 x 8 =             7 x 2 =               7 x 1 = 

7 x 5 =             7 x 6 =             7 x 10 =             0 x 7 =

7 x 7 =             7 x 4 =             7 x 9 =               7 x 0 = 

2. Một  tuần lễ có 7 ngày. Hỏi 4 tuần lễ có tất cả bao nhiêu ngày?

3. Đếm thêm 7 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

7

14

21

 

 

42

 

 

63

 

 

                        

                       

Lời giải chi tiết

1.

7 x 3 =21             7 x 8 =56             7 x 2 =14               7 x 1 = 7

7 x 5 =35             7 x 6 =42             7 x 10 =70             0 x 7 =0

7 x 7 =49             7 x 4 = 28            7 x 9 =63               7 x 0 = 0

2. 

Số ngày của 4 tuần lễ là:

7 x 4 = 28 ( ngày)

Đáp số: 28 ngày

3.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng nhân 7