Bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 44 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3. Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004.

Đề bài

1. Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:

Tháng 1

Thứ hai    5 12 19 26

Thứ ba     6 13 20 27

Thứ tư      7 14 21 28

Thứ năm1 8 15 22 29

Thứ sáu 2 9 16  23 30

Thứ bảy 3 10 17 24 31

Chủ nhật  4 11 18 25

Tháng 2

Thứ hai     2 9 16  23

Thứ ba      3 10 17 24

Thứ tư       4 11 18 24

Thứ năm    5 12 19 26

Thứ sáu      6 13  20 27

Thứ bảy      7 14  21 28

Chủ nhật 1 8 15 22 29

Tháng ba

Thứ hai 1 8 15 22  29

Thứ ba 2 9 16  23  30

Thứ tư  3 10 17 24 31

Thứ năm   4 11 18 25

Thứ sáu     5 12 19 26

Thứ bảy       6 13 20 27

Chủ nhật    7 14 21 28

 Xem tờ lịch và cho biết:

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?

    Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy

    Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy

    Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào?

    Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào?

     Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy?

   Đó là các ngày nào?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày?

2. Xem lịch năm 2005 rồi cho biết: (trang 107 sách giáo khoa)

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy

    Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy?

    Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy?

    Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

     Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy?

     Sinh nhật em là ngày nào? Tháng nào ? hôm đó là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào ? thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào ?

    Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ?

3. Trong một năm:

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai   B. Thứ ba   C. Thứ tư   D. Thứ năm

Lời giải chi tiết

1.

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba

    Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai

    Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai

    Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1

    Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3

    Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy

    Đó là những ngày 7, 14, 21, 28, tháng 2

c) Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày.

2.

a) Ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

    Ngày quốc khánh 2 tháng 9 là thứ sáu.

    Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ chủ nhật.

    Ngày cuối cùng của năm 2005 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Đó là thứ bảy

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005 

    Thứ hai cuối cùng của năm 2005  là ngày 26 tháng 12 năm 2005

    Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là  những ngày : 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005

3. 

a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

b)Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

4. 

Khoanh vào chữ C.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 109 SGK Toán 3