Bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 46 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 109 SGK Toán 3. Bài 1: Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004.

Lời giải chi tiết

1. Đây là tờ lịch tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2004:

Tháng 1

Thứ hai    5 12 19 26

Thứ ba     6 13 20 27

Thứ tư      7 14 21 28

Thứ năm1 8 15 22 29

Thứ sáu 2 9 16  23 30

Thứ bảy 3 10 17 24 31

Chủ nhật  4 11 18 25

Tháng 2

Thứ hai     2 9 16  23

Thứ ba      3 10 17 24

Thứ tư       4 11 18 24

Thứ năm    5 12 19 26

Thứ sáu      6 13  20 27

Thứ bảy      7 14  21 28

Chủ nhật 1 8 15 22 29

Tháng ba

Thứ hai 1 8 15 22  29

Thứ ba 2 9 16  23  30

Thứ tư  3 10 17 24 31

Thứ năm   4 11 18 25

Thứ sáu     5 12 19 26

Thứ bảy       6 13 20 27

Chủ nhật    7 14 21 28

 Xem tờ lịch và cho biết:

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ mấy?

    Ngày 8 tháng 3 là thứ mấy ?

    Ngày đầu tiên của tháng 3 là thứ mấy ?

    Ngày cuối cùng của tháng 1 là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày nào ?

    Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày nào ?

     Tháng 2 có mấy ngày thứ bảy ? Đó là các ngày nào ?

c) Tháng 2 năm 2004 có bao nhiêu ngày ?

Phương pháp giải:

- Xem lịch rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

- Chú ý xác định cẩn thận về ngày, tháng tương ứng với thứ mấy trong tuần.

Cách giải:

a) Ngày 3 tháng 2 là ngày thứ ba.

    Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ hai.

    Ngày đầu tiên của tháng 3 là ngày 1 tháng 3. Đó là thứ hai.

    Ngày cuối cùng của tháng 1 là ngày 31 tháng 1. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của tháng 1 là ngày 5 tháng 1.

    Chủ nhật cuối cùng của tháng 3 là ngày 28 tháng 3.

    Tháng 2 có bốn ngày thứ bảy.

    Đó là những ngày 7, 14, 21, 28, tháng 2.

c) Tháng 2 năm 2004 có 29 ngày.

2. Xem lịch năm 2005 rồi cho biết: (trang 107 sách giáo khoa)

a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ mấy ?

    Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ mấy ?

    Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ mấy ?

    Ngày cuối cùng của năm 2005 là thứ mấy ?

     Sinh nhật em là ngày nào ? Tháng nào ? Hôm đó là thứ mấy ?

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày nào ? Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày nào ?

    Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày nào ?

Phương pháp giải:

- Quan sát tờ lịch năm 2005 (Sách giáo khoa trang 107)

- Xác định các ngày lễ và sinh nhật em là thứ mấy trong tuần rồi trả lời các câu hỏi của bài toán.

Cách giải:

a) Ngày Quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 là thứ tư.

    Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ sáu.

    Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là chủ nhật.

    Ngày cuối cùng của năm 2005 là ngày 31 tháng 12 năm 2005. Đó là thứ bảy.

b) Thứ hai đầu tiên của năm 2005 là ngày 3 tháng 1 năm 2005.

    Thứ hai cuối cùng của năm 2005 là ngày 26 tháng 12 năm 2005.

    Các ngày chủ nhật trong tháng 10 là những ngày : 2, 9, 16, 23, 30 tháng 10 năm 2005.

3. Trong một năm:

a) Những tháng nào có 30 ngày ?

b) Những tháng nào có 31 ngày ?

Phương pháp giải:

Nhẩm lại số ngày trong từng tháng của một năm rồi trả lời hai câu hỏi.

Cách giải: 

a) Tháng 4, tháng 6, tháng 9, tháng 11 có 30 ngày

b) Tháng 1, tháng 3, tháng 5, tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 có 31 ngày.

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 9 cùng năm đó là :

A.Thứ hai             B. Thứ ba               C. Thứ tư                D. Thứ năm

Phương pháp giải:

- Tìm số ngày của tháng 8

- Nhẩm: Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ngày 31 tháng 8 là thứ mấy; tiếp tục nhẩm như vậy đến ngày 2 tháng 9.

- Chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án đã cho.

Cách giải: 

Ngày 30 tháng 8 là chủ nhật thì ta có:

- Ngày 31 tháng 8 là thứ hai;

- Ngày 1 tháng 9 là thứ ba;

- Ngày 2 tháng 9 là thứ tư.

Đáp án cần chọn là Thứ tư.

Khoanh vào chữ C.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 109 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu