Bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 6 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm :

 9 x 4 =              9 x 2 =               9 x 5 =                9 x 10 =

9 x 1 =               9 x 7 =               9 x 8 =                0 x 9 =

9 x 3 =               9 x 6 =               9 x 9 =                9 x 0 =

2. Tính:

a) 9 x 6 + 17                                 b) 9 x 7 – 25

    9 x 3 x 2                                       9 x 9 : 9

3. Lớp 3B có 3 tổ, mỗi tổ có 9 bạn. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu bạn ?

4. Đếm thêm 9 rồi viết số thích hợp vào ô trống :

9

18

27

   

54

   

81

 

 

Lời giải chi tiết

1. 

9 x 4 =  36                9 x 2 =  18          9 x 5 =   40                  9 x 10 = 90  

9 x 1 =   9                 9 x 7 =   63         9 x 8 =     72                0 x 9 = 0  

9 x 3 =  27                9 x 6 =  54           9 x 9 =     81               9 x 0 = 0

2. 

a)  9 x 6 + 17 = 54 + 17 = 71                    

     9 x 3 x 2 = 27 x 2 = 54                             

b) 9 x 7 – 25 = 63 – 25 = 38

    9 x 9 : 9 = 81 : 9 = 9

 

3. 

Số học sinh của lớp 3B là :

9   x 3 = 27 (bạn)

Đáp số: 27 bạn.

4.

 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bảng nhân 9