Bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 29 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 170, 171 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a. 50000 + 20000                             b. 25000 +  3000

    80000 – 40000                                 42000 – 2000

c. 20000 x 3                                     d. 120000 x 2

   60000 : 2                                             36000 : 6

2. Đặt tính rồi tính:

a) 39178 + 25706        b) 86271 – 43954       c) 412 x 5      d)  25968 : 6

    58427 + 40753            26883 – 7826            6247 x 2          36296 : 8

3. Một kho hàng có 8000 bóng đèn, lần đầu chuyển đi 3800 bóng đèn, lần sau chuyển đi 26000 bóng đèn. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu bóng đèn ? (Giải bằng hai cách khác nhau)

Lời giải chi tiết

1.

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau:

a) 50000 + 20000    = 70000    

    80000 – 40000   = 40000                    

b) 25000 +  3000 =  28000              

    42000 – 2000 = 40000

c) 20000 x 3   = 60000                  

    60000 : 2   = 30000

d) 120000 x 2 = 24000                       

    36000 : 6 = 6000

2. 

3.

Cách 1: số bóng đèn còn lại sau khi chuyển lần đầu:

80000 – 38000 = 42000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

42000 – 26000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn.

Cách 2: số bóng đèn đã chuyển đi tất cả là:

38000 + 26000 = 64000 (bóng đèn)

Số bóng đèn  còn lại sau khi chuyển lần hai:

80000 – 64000 = 16000 (bóng đèn)

Đáp số: 16000 bóng đèn.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan