Bài 1, 2, 3, 4 trang 129 (Luyện tập - Tiết 1) SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 129 SGK Toán 3. Bài 1: Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

Đề bài

1. Trong vườn ươm, người ta đã ươm 2032 cây giống trên 4 lô đất, các lô đều có số cây như nhau. Hỏi mỗi lô đất có bao nhiêu cây giống?

2. Có 2135 quyển vở được xếp vào 7 hộp. Hỏi 5 hộp đó có bao nhiêu quyển vở?

3. Lập đề toán theo tóm tắt, rồi giải bài toán đó:

Tóm tắt:

4 xe : 8520 viên gạch

3 xe : ...viên gạch

4. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài  25m, chiều rộng kém chiều dài 8m. Tính chu vi mảnh đất đó.

Lời giải chi tiết

1. 

Mỗi lô đất có số cây là:

2032 : 4 = 508 (cây)

Đáp số: 508 cây.

2. 

Số quyển vở mỗi hộp có là:

2135 : 7 = 305 (quyển)

Số quyển vở trong 5 hộp là:

305 x 5 = 1525 (quyển)

Đáp số: 1525 quyển.

3. 

Hướng dẫn:

Có thể lập đề toán như sau:

Có 8520 viên gạch được chở đều trên 4 chiếc xe. Hỏi với 3 xe thì chở được bao nhiêu viên gạch?

Giải

Số viên gạch trong mỗi xe là:

8520 : 4 = 2130 (viên)

Số viên gạch trong 3 xe là:

2130 x 3 = 6390 (viên)

Đáp số: 6390 viên.

4. 

Chiều rộng của hình chữ nhật là :

25 – 8 = 17 (m)

Chu vi hình chữ nhật là :

(25 + 17 ) x 2 = 84 (m)

Đáp số: 84 m.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 129 - Tiết 1 SGK Toán 3