Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.4 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 8 SGK Toán 3. Bài 1: Tính...

Đề bài

1. Tính:

2. Đặt tính rồi tính:

a)  542 - 318                              b)  727 - 272

     660 - 251                                   404 - 184

3. Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ

752

 

621

950

         Số trừ

426

246

 

215

         Hiệu

 

125

231

 

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Ngày thứ nhất bán: 415 kg gạo

Ngày thứ hai bán : 325 kg gạo

Cả hai ngày bán : .... kg gạo ?

5. Khối lớp 3 có tất cả 165 học sinh, trong đó có 84 học sinh nữ. Hỏi khối lớp 3 có bao nhiêu học sinh nam?

Lời giải chi tiết

1. 

2. 

3.

       Số bị trừ

752

 371

621

950

       Số trừ

426

246

390

215

        Hiệu

326

125

231

 735

4. 

Bài làm:

Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam gạo là: 

415 + 325 = 740 ( kg)

Đáp số: 740 kg

5.

Bài làm

Số học sinh nam của khối lớp 3 là :

165 - 84 = 81 ( học sinh)

Đáp số : 81 học sinh

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 8 SGK Toán 3