Bài 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 51 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK Toán 3. Bài 1: Tính chu vi hình chữ nhật.

Đề bài

1.Tính chu vi hình chữ nhật có:

a) Chiều dài \(30m\) và chiều rộng \(20m\)

b) Chiều dài \(15cm\) và chiều rộng \(8cm\).

2.Khung của một bức tranh hình vuông có cạnh \(50cm\). Hỏi chu vi của khung bức tranh đó bằng bao nhiêu mét ?

3.Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông đó là \(24 cm\)

Bài 4.Tính chiều dài hình chữ nhật, biết nửa chu vi hình chữ nhật là \(60m\) và chiều rộng của \(20cm\).

Lời giải chi tiết

1.

Chu vi hình chữ nhật là :

a) \((30 + 20 ) \times 2 = 100 (m)\)

b) \((15 + 8) \times 2 = 46 (cm)\)

2.

Chu vi khung của bức tranh hình vuông là :

\(50 \times 4 = 200 (cm)\)

Đổi \(200cm = 2m\)

Đáp số: \( 2\,m \)

3.

Cạnh của hình vuông là :

\(24 : 4 = 6 (cm)\)

Đáp số: \(6\,cm\)

4. 

Chiều dài của hình chữ nhật là :

\(60 – 20 = 40 (cm)\)

Đáp số: \(40 \,cm\)

loigiaihay com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 89 SGK Toán 3