Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 3. Bài 1: Dùng eke để nhận biết góc vuông.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của hình dưới đây rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu).

b) Dùng ê ke để vẽ :

-   Góc vuông đỉnh O ; cạnh OA, OB (theo mẫu).

-   Góc vuông đỉnh M ; cạnh MC, MD. 

Phương pháp giải:

a) Đặt đỉnh góc vuông của ê ke vào các đỉnh của góc trong hình đã cho, nếu hai cạnh của góc vuông của thước trùng với hai cạnh của góc đang đo thì đó là góc vuông.

b) Đánh dấu một điểm, gọi là đỉnh của góc.

    Đặt đỉnh góc vuông của ê ke trùng với điểm vừa đánh dấu, vẽ hai cạnh theo hai cạnh góc vuông của thước.

Lời giải chi tiết:

a)  Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, sau đó đánh dấu góc vuông như sau:

b)  Đánh dấu điểm O, đặt đỉnh góc vuông của thước trùng với đỉnh O, vẽ cạnh OA, OB theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

    Đánh dấu điểm M, đặt đỉnh góc vuông của thước trùng với đỉnh M, vẽ cạnh MC, MD theo hai cạnh góc vuông của ê ke.

Bài 2

 Trong các hình dưới đây:

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông.

Phương pháp giải:

- Dùng ê ke kiểm tra góc đã cho là góc vuông hay góc không vuông.

- Đọc tên đỉnh và hai cạnh của mỗi góc.

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke kiểm tra, ta có:

a) Các góc vuông là :

+ Góc đỉnh A, cạnh AE, AD

+ Góc đỉnh D, cạnh DM, DN.

+ Góc đỉnh G, cạnh GX, GY

b) Các góc không vuông là:

+ Góc đỉnh B, cạnh BH, BG

+ Góc đỉnh C, cạnh CK, CI

+ Góc đỉnh E, cạnh EP, EQ.

Bài 3

Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

Phương pháp giải:

Lần lượt đặt đỉnh góc vuông của ê ke vào bốn đỉnh M, N, P, Q của tứ giác, một cạnh góc vuông của thước trùng với cạnh của góc rồi kiểm tra các góc đó là góc vuông hay không vuông.

- Góc vuông : Cạnh góc vuông còn lại của thước trùng với cạnh còn lại của góc.

- Góc không vuông : Cạnh góc vuông còn lại của thước không trùng với cạnh còn lại của góc.

Lời giải chi tiết:

Dùng ê ke kiểm tra ta có :

Góc vuông là :

+ Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ.

+ Góc đỉnh Q, cạnh QP, QM.

Các góc không vuông là :

+ Góc đỉnh N, cạnh NM, NP

+ Góc đỉnh P, cạnh PQ, PN.

Bài 4

Khoanh tròn vào chữ đặt trước  câu trả lời đúng :

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1             B. 2              C. 3            D. 4

Phương pháp giải:

Dùng ê-ke kiểm tra các góc của hình đã cho, đếm số lượng góc vuông rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Hình bên có 4 bốn góc vuông.

Khoanh tròn vào chữ cái D.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 104 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.