Bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 9 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 42 SGK Toán 3. Bài 1: Dùng eke để nhận biết góc vuông.

Đề bài

1.

a) Dùng ê ke để nhận biết góc vuông của dưới đây rồi đánh dấu góc vuông (theo mẫu),

b) Dùng ê ke để vẽ:

-   Góc vuông đỉnh O, cạnh OA, OB, (theo mẫu)

-   Góc vuông đỉnh M, cạnh MC, MD. (cắt hình)

2. Trong các hình dưới đây:

a) Nêu tên đỉnh và cạnh góc vuông

b) Nêu tên đỉnh và cạnh các góc không vuông.

3. Trong hình tứ giác MNPQ, góc nào là góc vuông? Góc nào là góc không vuông?

4. Khoanh tròn vào chữ đặt trước  câu trả lời đúng :

Số góc vuông trong hình bên là :

A. 1             B. 2              C. 3            D. 4

Lời giải chi tiết

1.

a)  Dùng ê ke để kiểm tra góc vuông, sau đó đánh dấu góc vuông như sau:

b)  Chấm điểm O, đặt  đỉnh góc vuông trùng với đỉnh O, vẽ cạnh OA, OB theo cạnh của ê ke.

     Chấm điểm M, đặt  đỉnh góc vuông trùng với đỉnh M, vẽ cạnh MC, MD theo cạnh của ê ke.

2. 

Dùng ê ke kiểm tra, ta có:

a) Các góc vuông là :

+ Góc đỉnh A, cạnh AE, AD

+ Góc đỉnh D, cạnh DM, DN.

+ Góc đỉnh G, cạnh GX, GY

b) Các góc không vuông là:

+ Góc đỉnh B, cạnh BH, BG

+ Góc đỉnh C, cạnh CK, CI

+ Góc đỉnh E, cạnh EP, EQ.

3. 

Dùng ê ke kiểm tra ta có :

Góc vuông là :

+ Góc đỉnh M, cạnh MN, MQ.

+ Góc đỉnh Q, cạnh QP, QM.

Các góc không vuông là :

+ Góc đỉnh N, cạnh NM, NP

+ Góc đỉnh P, cạnh PQ, PN.

4. 

Khoanh tròn vào chữ cái D.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Góc vuông - Góc không vuông