Bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.8 trên 17 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 150 SGK Toán 3. Bài 1: Câu nào đúng, câu nào sai?

Lời giải chi tiết

1. Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Diện tích hình tam giác ABC lớn hơn diện tích hình tứ giác ABCD

b) Diện tích hình tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD

c) Diện tích hình tam giác ABC bằng diện tích hình tứ giác ABCD

Phương pháp giải:

Sử dụng kiến thức: Hình A nằm hoàn toàn trong hình B thì diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

Cách giải:

Hình tam giác ABC nằm hoàn toàn trong tứ giác ABCD nên diện tích hính tam giác ABC bé hơn diện tích hình tứ giác ABCD.

a) Sai

b) Đúng

c) Sai.

2. a) Hình P gồm bao nhiêu ô vuông?

        Hình Q gồm bao nhiêu ô vuông?

    b) So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông của hai hình rồi so sánh.

Cách giải:

a) Hình P gồm 11 ô vuông, hình Q gồm 10 ô vuông

b) Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q

3. So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.

Phương pháp giải:

- Ghép các hình tam giác thành ô vuông đơn vị.

- Đếm số ô vuông có trong mỗi hình rồi so sánh.

Cách giải: 

Diện tích hình A bằng diện tích hình B (hai hình đều có diện tích bằng 9 ô vuông)

Chú ý: Có thể cắt hình B thành hai hình tam giác và ghép lại để được hình A nên diện tích của hai hình là bằng nhau.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Diện tích của một hình

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu