Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 171 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

a) 30000 + 40000 – 50000 =                 b) 3000 x 2 : 3 =

    80000 – (20000 + 30000 ) =                 4800 : 8 x 4 =

    80000 – 20000 – 30000 =                     4000 : 5  : 2 =

2. Đặt tính rồi tính:

a) 4083 + 3269                    b) 37246 + 1765     

    8763 – 2469                         6000 – 879

c) 3068 x 4                        d) 40068 : 7

    6047 x 5                            6004 : 5

3. Tìm \(x\):

a) \(1999 + x= 2005\)

b)  \(x\times2=3998\)

4. Mua 5 quyển sách cùng loại phải trả 28500 đồng. Hỏi mua 8 quyển sách như thế phải trả bao nhiêu tiền?

5. 

Lời giải chi tiết

1. 

a) 30000 + 40000 – 50000 =   20000

(nhẩm : 3 chục + 4 chục – 5 chục = 2 chục nghìn )  

   80000 – (20000 + 30000 ) =      30000      

   80000 – 20000 – 30000 =           30000

b) 3000 x 2 : 3 = 2000

    4800 : 8 x 4 = 2400

    4000 : 5  : 2 = 400

2. 

3. 

a) \(1999 +x=2005\)

               \(x=2005 -1999\)

               \(x=6\)

b) \(x\times 2=3998\)

      \(x\)       =\(3998:2\)

      \(x\)       =    \(1999\)

4. 

Giá tiền mỗi quyển sách là:

28500 : 5 = 5700 (đồng)

Số tiền mua 8 quyển sách là:

5700 x 8 = 45600 (đồng)

Đáp số: 45600 đồng.

5.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan