Bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 35 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

28 : 7 =                70 : 7 =           21 : 7 =          42 : 7 =

14 : 7 =                56 : 7 =           63 : 7 =          42: 6 =

49 : 7 =                35 : 7 =             7 : 7 =           0 : 7 =

Phương pháp giải:

Nhẩm lại bảng chia 7 vừa học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

28 : 7 =  4       70 : 7 =10      21 : 7 = 3      42 : 7  = 6

14 : 7 =  2       56 : 7 =  8      63 : 7 =  9     42: 6 = 7

49 : 7 = 7        35 : 7 =  5       7 : 7 =  1       0 : 7 = 0.

Bài 2

Tính nhẩm:

7 x 5 =         7 x 6 =          7 x 2 =           7 x 4 =

35 : 7 =       42 : 7 =         14 : 7 =          28 : 7 = 

35 : 5 =       42 : 6 =         14 : 2 =          28 : 4 = 

Phương pháp giải:

 Tìm giá trị của phép tính nhân rồi điền nhanh kết quả của hai phép chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

7 x 5 = 35          7 x 6 =  42       7 x 2 =  14       7 x 4 = 28

35 : 7 =  5          42 : 7 = 6        14 : 7 = 2        28 : 7 = 4

35 : 5 = 7           42 : 6 = 7        14 : 2 = 7        28 : 4 = 7 

Bài 3

Có 56 học sinh xếp đều thành 7 hàng. Hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

7 hàng : 56 học sinh

1 hàng : .... học sinh ?

Muốn tìm đáp án ta lấy số học sinh trong 7 hàng chia cho 7.

Lời giải chi tiết:

Mỗi hàng có số học sinh là:

56 : 7 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh.

Bài 4

Có 56 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 7 học sinh. Hỏi xếp được bao nhiêu hàng ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

7 học sinh : 1 hàng

56 học sinh : ... hàng ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 56 học sinh chia cho số học sinh trong một hàng.

Lời giải chi tiết:

Xếp được số hàng là:

56 : 7 = 8 (hàng)

Đáp số: 8 hàng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 111 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.