Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Đề bài

1.Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

Tích

 

972

 

600

2. Đặt tính rồi tính

a) \(684 : 6\);        b) \(845 : 7\);            c) \(630 : 9\);       d) \(842 : 4\)

3. Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm ?

4.Số


5.
Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Lời giải chi tiết

1.

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

Tích

972

972

600

600

2.

 

3.

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

\(36 : 9 = 4\) (máy bơm)

Cửa hàng còn lại số máy bơm là:

\(36 – 4 = 32\) (máy bơm)

Đáp số: \(32\) máy bơm.

4.

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

5. 

Đồng hồ \(A\) có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ \(B\) có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ \(C\) có hai kim tạo thành góc không vuông.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3