Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.5 trên 27 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 SGK Toán 3. Bài 1: Số?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Số

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

 

4

 

Tích

 

972

 

600

Phương pháp giải :

- Muốn tìm tích ta lấy hai thừa số đã cho nhân với nhau.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Cách giải :

Thừa số

324

3

150

4

Thừa số

3

324

4

150

Tích

972

972

600

600

Bài 2

Đặt tính rồi tính

a) \(684 : 6\);        b) \(845 : 7\);            c) \(630 : 9\);       d) \(842 : 4\)

Phương pháp giải :

 Đặt tính rồi tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

 

Bài 3

Một cửa hàng có \(36\) máy bơm, người ta đã bán \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu máy bơm ?

Phương pháp giải :

Tóm tắt

Có : \(36\) máy bơm

Đã bán : \(\dfrac{1}{9}\) số máy bơm

Còn lại : .... máy bơm ?

- Tìm số máy bơm đã bán : Lấy số máy bơm ban đầu chia cho 9.

- Tìm số máy bơm còn lại : Lấy số máy bơm ban đầu trừ đi số máy bơm đã bán.

Cách giải :

Số máy bơm cửa hàng đã bán là:

     \(36 : 9 = 4\) (máy bơm)

Cửa hàng còn lại số máy bơm là:

     \(36 – 4 = 32\) (máy bơm)

                Đáp số: \(32\) máy bơm.

Bài 4

Số

Phương pháp giải :

- Khi thêm hoặc bớt một số đi n đơn vị thì ta lấy số đó cộng hoặc trừ đi n.

- Khi gấp hoặc giảm một số n lần thì ta lấy số đó nhân hoặc chia số đó cho n.

Cách giải :

Số đã cho

8

12

20

56

4

Thêm 4 đơn vị

12

16

24

60

8

Gấp 4 lần

32

48

80

224

16

Bớt 4 đơn vị

4

8

16

52

0

Giảm 4 lần

2

3

5

14

1

Bài 5

Đồng hồ nào có hai kim tạo thành: Góc vuông ? Góc không vuông?

Phương pháp giải :

 Xác định góc tạo thành của kim giờ và kim phút là góc vuông hay góc không vuông.

Cách giải :

Đồng hồ \(A\) có hai kim tạo thành góc vuông

Đồng hồ \(B\) có hai kim tạo thành góc không vuông

Đồng hồ \(C\) có hai kim tạo thành góc không vuông.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu