Bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.7 trên 26 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 135 SGK Toán 3. Bài 1: Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng , Quân có chiều cao theo thứ tự là...

Lời giải chi tiết

1. Bốn bạn Dũng, Hà, Hùng, Quân có chiều cao theo thứ tự là:

129cm; 132cm; 125cm; 135cm.

Dựa vào dãy số liệu trên, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Hùng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

    Dũng cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

    Hà cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

    Quân cao bao nhiêu xăng-ti-mét ?

b) Dũng cao hơn Hùng bao nhiêu xăng-ti-mét ?

    Hà thấp hơn Quân bao nhiêu xăng-ti-mét ?

    Hùng và Hà, ai cao hơn ? Dũng và Quân, ai thấp hơn ?

Phương pháp giải:

- Dựa vào dãy số liệu đã cho, lần lượt trả lời chiều cao của các bạn.

- Muốn so sánh chiều cao hai người thì em lấy số đo chiều cao của bạn cao hơn trừ đi số đo chiều cao của bạn thấp hơn.

Cách giải:

a) Hùng cao 125cm.

    Dũng cao 129cm.

    Hà cao 132 cm.

   Quân cao 135cm.

b) Dũng cao hơn Hùng 4cm. Vì 129 – 125 = 4 (cm).

    Hà thấp hơn Quân 3cm. Vì 135 – 132 = 3 (cm).

    Vì 132cm > 125cm nên Hà cao hơn Hùng;

    Vì 129cm < 135cm nên Dũng thấp hơn Quân.

2. Dãy các chủ nhật của tháng 2 năm 2004 là các ngày : 1, 8, 15, 22, 29.

Nhìn vào dãy trên, hãy trả lời các câu hỏi sau :

a) Tháng 2 năm 2004 có mấy chủ nhật ?

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày nào ?

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ mấy trong tháng ?

Phương pháp giải:

- Đếm số các số trong dãy số liệu đã cho.

- Thứ tự các ngày chủ nhật được tính lần lượt từ đầu đến cuối dãy số liệu.

Cách giải: 

a) Tháng 2 năm 2004 có 5 ngày chủ nhật.

b) Chủ nhật đầu tiên là ngày 1 tháng 2.

c) Ngày 22 là chủ nhật thứ tư trong tháng.

3. Số ki-lô-gam gạo trong mỗi bao được ghi dưới đây:

Hãy viết dãy số ki-lô-gam gạo của 5 bao gạo trên:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Phương pháp giải:

So sánh các số đã cho rồi sắp xếp theo thứ tự thích hợp.

Cách giải:

Ta có: 35kg < 40kg < 45kg < 50kg < 60kg.

a) Thứ tự từ bé đến lớn: 35kg, 40kg, 45kg, 50kg, 60kg.

b) Thứ tự từ lớn đến bé: 60kg, 50kg, 45kg, 40kg, 35kg.

4. Cho dãy số liệu sau:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Nhìn vào dãy số trên hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Dãy số trên có tất cả bao nhiêu số ? Số 25 là số thứ mấy trong dãy ?

b) Số thứ ba trong dãy là số nào ? Số này lớn hơn số thứ nhất trong dãy bao nhiêu đơn vị ?

c) Số thứ hai lớn hơn số thứ mấy trong dãy số ?

Phương pháp giải:

- Đếm số lượng các số có trong dãy; Thứ tự các số được đếm lần lượt từ trái sang phải.

- So sánh số này hơn số kia bao nhiêu đơn vị thì ta lấy số lớn trừ đi số bé.

Cách giải: 

a) Dãy trên có tất cả 9 số. Số 25 là số thứ năm trong dãy.

b) Số thứ ba trong dãy là số 15.

    Số này lớn hơn số thứ nhất số đơn vị là:

                             15 – 5 = 10

c) Số thứ hai  của dãy số liệu là số 10.

    Số thứ nhất của dãy số liệu là 5.

Vì 10 > 5 nên số thứ hai lớn hơn số thứ nhất.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Làm quen với thống kê số liệu

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu