Bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 15, 16 SGK Toán 3. Bài 1: Đồng hồ chỉ mấy giờ (Trả lời theo mẫu)

Đề bài

1. Đồng hồ chỉ mấy giờ (Trả lời theo mẫu)

2.  Quay và đặt kim đồng hồ để đồng hồ chỉ:

a) 3 giờ 15 phút;             b) 9 giờ kém 10 phút;            c) 4 giờ kém 5 phút

3. Mỗi đồng hồ ứng với cách đọc nào?

4. Xem tranh rồi trả lời câu hỏi:


Lời giải chi tiết

1. 

+ Đồng hồ B chỉ 1 giờ 40 phút hoặc 2 giờ kém 20 phút.

+ Đồng hồ C chỉ 2 giờ 35 phút hoặc 3 giờ kém 25 phút.

+ Đồng hồ D chỉ 5 giờ 50 phút hoặc 6 giờ kém 10 phút.

+ Đồng hồ E chỉ 8 giờ 55 phút hoặc 9 giờ kém 5 phút.

+ Đồng hồ G chỉ 10 giờ 45 phút hoặc 11 giờ kém 15 phút.

2.

Quay và đặt đồng hồ như sau:

3.

+ Đồng hồ A ứng với cách đọc  d)  9 giờ kém 15 phút

+ Đồng hồ B ứng với cách đọc  g)  12 giờ kém 5 phút

+ Đồng hồ C ứng với cách đọc  e)  10 giờ kém 10 phút

+ Đồng hồ D ứng với cách đọc  b)  4 giờ  15 phút

+ Đồng hồ E ứng với cách đọc  a)  3 giờ 5 phút

+ Đồng hồ G ứng với cách đọc  c)  7 giờ 20 phút

4.

Hình a): Bạn Minh thức dậy lúc 6 giờ 15 phút

Hình b): Bạn Minh đánh răng rửa mặt lúc 6 giờ 30 phút

Hình c): Bạn Minh ăn sáng lúc 7 giờ kém 15 phút

Hình d): Bạn Minh đến trường lúc 7 giờ 25 phút

Hình e): 11 giờ bạn Minh bắt đầu đi từ trường về nhà

Hình g): Bạn Minh về đến nhà lúc 11 giờ 20 phút.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Xem đồng hồ (tiếp theo)