Bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 43 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 105 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1. Tính nhẩm:

7000 – 2000 =

6000 – 4000 =

9000 – 1000 =

10 000 – 8000 =

2. Tính nhẩm theo mẫu

3600 – 600 =

7800 – 500 =

9500 – 100 =

6200 – 4000 =

4100 – 1000 =

5800 – 5000 =

3. Đặt tính rồi tính:

a) 7284 – 3528                  b) 6473 – 5645

   9061 – 4503                       4492 – 833

4. Một kho có 4720 kg muối, lần đầu chuyển đi 2000kg muối sau chuyển đi 1700 kg muối. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam muối ? (Giải bằng hai cách)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. 

     8000 – 5000 =  ?

Nhẩm: 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn

Vậy: 8000 – 5000 = 3000

2. 

Mẫu: 5700 – 200 = 5500

         8400 – 3000 = 5400

Lời giải chi tiết

1.

Nhẩm và ghi kết quả như sau:

7000 – 2000 = 5000

6000 – 4000 = 2000

9000 – 1000 = 8000

10 000 – 8000 = 2000

2.

3600 – 600 = 3000

7800 – 500 = 7300

9500 – 100 = 9400

6200 – 4000 = 2200

4100 – 1000 = 3100

5800 – 5000 = 800

3.

4.

Tóm tắt:

Có:  4720 kg

Chuyển lần 1: 2000 kg

Chuyển lần 2: 1700kg

Còn : …?kg

Giải

Cách 1: Số muối còn lại sau khi chuyển lần 1:

4720 – 2000 = 2720 (kg)

Số muối còn lại sau khi chuyển lần 2:

2720 – 1700 = 1020 (kg)

Đáp số: 1020 kg

Cách 2: Hai lần chuyển muối được:

2000 + 1700 = 3700 (kg)

Số muối còn lại trong kho sau hai lần chuyển:

4720 – 3700 = 1020 (kg)

Đáp số: 1020 kg

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 105 SGK Toán 3