Bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 92 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 116 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 1324 x 2               b) 2308 x 3

    1719 x 4                   1206 x 5

2. An mua 3 cái bút, mỗi cái bút giá 2500 đồng. An đưa cho cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại cho An bao nhiêu tiền?

3. Tìm x:

a) x : 3 = 1527             b) x : 4 = 1823

4. Viết số thích hợp vào mỗi chỗ chấm?

Lời giải chi tiết

1.

2.

Số tiền mua 3 cái bút là :

2500 x 3 = 7500 (đồng)

Số tiền cô bán hàng phải trả lại cho An là :

8000 – 7500  =  500 (đồng)

Đáp số: 500 đồng.

3.

a) x : 3 = 1527  

   x       = 1527 x 3

   x       =    4581

b) x : 4 = 1823

    x      = 1823 x 4

    x      =    7292

4.

Có 7 ô vuông đã tô màu trong hình

Có 8 ô vuông đã tô màu trong hình

Tô màu thêm 2 ô vuông để thành một hình vuông có tất cả 9 ô vuông

Tô màu thêm 4 ô vuông để thành một hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 116 SGK Toán 3