Bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 48 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 70 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1.

2. Mỗi giờ có \(60\) phút. Hỏi \(\frac{1}{5}\) giờ có bao nhiêu phút?

3. Có \(31m\) vải, may mỗi bộ quần áo hết \(3m\). Hỏi có thể may được nhiều nhất là mấy bộ quần áo và còn dư thừa mất mét vải?

Lời giải chi tiết

1.

2.

Số phút có trong \(\frac{1}{5}\) giờ là:

\(60 : 5 = 12\) (phút)

Đáp số: \(12\) phút

3. 

Ta có: \(31 : 3 = 10\) (dư \(1\))

Như vậy có thể may được nhiều nhất là \(10\) bộ quần áo và còn thừa \(1 m\) vải.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số