Bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 25 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 79 SGK Toán 3. Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức.

Đề bài

1.Tính giá trị của biểu thức:

a) \(205 + 60 + 3\)                        

    \(268 – 68 + 17\)                     

b) \(462 – 40 + 7\)

 \(387 – 7 – 80\)  

2.Tính giá trị của biểu thức:

a)  \(15 \times 3 \times 2\)                    

     \(48 : 2 : 6\)                                

b)  \(8 \times 5 : 2\)

  \(81 : 9 \times 7\)

3. Điền dấu >; <; hoặc = vào chỗ chấm:

 \(55 : 5 \times 3\).........32

47.........84 - 34 - 3

20 + 5 ......... \(40 : 2 + 6\) 

4. Mỗi gói mì cân nặng \(80\) g, mỗi hộp sữa cân nặng \(455\) g. Hỏi \(2\) gói mì và \(1\) hộp sữa cân nặng bao nhiêu gam?

Lời giải chi tiết

1.

a) \(205 + 60 + 3 =  265 + 3 = 268\)                           

    \(268 – 68 + 17 = 200 + 17 = 217\)                             

 b) \(462 – 40 + 7 = 422 + 7 = 429\)

  \(387 – 7 – 80 = 380  - 80 = 300\).

2. 

a) \(15 \times 3 \times 2 = 45 \times 2 = 90\)                

    \(48 : 2 : 6 = 24 : 6 = 4\)                                            

b) \(8 \times 5 : 2 = 40 : 2 = 20\)

  \(81 : 9 \times 7 = 9 \times 7 = 63\).

3. 

\(55 : 5 \times 3\) > 32

47 = 84 - 34 - 3

20 + 5  <  \(40 : 2 + 6\) 


4.

\(2\) gói mì cân nặng:

\(80 \times 2 = 160\) (g)

Cả \(2\) gói mì và \(1\) hộp sữa cân nặng :

\(160 + 455 = 615 \) (g).

Đáp số: \(615\) g.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Tính giá trị của biểu thức