Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3

Bình chọn:
3.1 trên 14 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. 

a) Đặt tính rồi tính

48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính theo mẫu:

54 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3

2. Tìm \({1 \over 4}\)  của: 20 cm; 40 km; 80 kg.

3. Một quyển truyện có 84 trang. My đã đọc được \({1 \over 2}\)  số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. 

Lời giải chi tiết

1.

2.

+ \({1 \over 4}\)  của 20 cm là 20 : 4 = 5 (cm)

+ \({1 \over 4}\)  của 40 km là 40 : 4 = 10 (km)

+\({1 \over 4}\)  của 80 kg là 80 : 4 = 20 (kg).

3.

My đã đọc được số trang là:

84 : 2 = 42 (trang)

Đáp số : 42 trang

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 28 SGK Toán 3