Bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3


Giải bài 1, 2, 3 trang 28 SGK Toán lớp 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Đặt tính rồi tính :

48 : 2           84 : 4          55 : 5                  96 : 3

b) Đặt tính rồi tính (theo mẫu) :


54 : 6        48 : 6                   35 : 5                   27 : 3 

Phương pháp giải:

a) Đặt tính phép chia rồi chia các số theo thứ tự từ trái sang phải.

b) Đặt tính và trình bày theo mẫu (Nhẩm giá trị của phép chia theo các bảng chia đã học).

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(\displaystyle{1 \over 4}\) của: \(\displaystyle20 cm; \;40 km; \;80 kg\).

Phương pháp giải:

Muốn tìm \(\displaystyle{1 \over 4}\) của một số ta lấy số đó chia cho 4 rồi viết đơn vị tùy ý vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

+ \(\displaystyle{1 \over 4}\) của \(\displaystyle20 cm\) là \(\displaystyle20 : 4 = 5 \;(cm)\;;\)

+ \(\displaystyle{1 \over 4}\) của \(\displaystyle40 km\) là \(\displaystyle40 : 4 = 10 \;(km)\;;\)

+ \(\displaystyle{1 \over 4}\) của \(\displaystyle80 kg\) là \(\displaystyle80 : 4 = 20\; (kg)\).

Bài 3

Một quyển truyện có \(\displaystyle84\) trang. My đã đọc được \(\displaystyle{1 \over 2}\) số trang. Hỏi My đã đọc được bao nhiêu trang ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy số trang trong quyển truyện chia cho 2.

Lời giải chi tiết:

My đã đọc được số trang là:

  \(84 : 2 = 42\) (trang)

        Đáp số : \(42\) trang.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 195 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.