Bài 1, 2, 3 trang 29, 30 SGK Toán 3

Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 29, 30 SGK Toán 3. Bài 1: Tính rồi viết theo mẫu.

Đề bài

1. Tính rồi viết theo mẫu:

2. Điền Đ; S vào ô trống:

3. Đã khoanh vào \({1 \over 2}\)  số ô tô trong hình nào?


Lời giải chi tiết

1.

 

2.

a) Ghi Đ vào ô trống vì 32 : 4 = 8

b) Ghi S vào ô trống vì 30 : 6 = 5 ( không có dư) hoặc phép chia đã cho có số dư (6) bằng số chia 6

c) Ghi Đ vào ô trống vì 48 : 6 = 8

d) Ghi S vào ô trống vì 20 : 3 = 6 ( dư 2) hoặc phép chia đã cho lại có số dư 5 lớn hơn số chia 3.

3. 

Đã khoanh tròn vào \({1 \over 2}\)  số ô tô trong hình a.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Phép chia hết và phép chia có dư