Bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a)  415 + 415               b) 234 + 432

     356 - 156                    652 - 126

             c) 162 + 370

                 728 - 245

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ lần lượt các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\)

a)  \(x\) x 4 = 32;              b) \(x\) : 8 = 4

Phương pháp giải:

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\)   x 4  = 32                  b) \(x\)   : 8 = 4

             \(x\) = 32 : 4                        \(x\) = 4 x 8

             \(x\) =    8                             \(x\) =   32

Bài 3

Tính

a) 5 x 9 + 27;                    b) 80 : 2 - 13

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72

b) 80 : 2 - 13 = 40 - 13 = 27

Bài 4

Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Thùng 1 : 125\(\ell\) dầu

Thùng 2 : 160 \(\ell\) dầu

Thùng 2 nhiều hơn thùng 1 : ......\(\ell\) dầu ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít dầu của thùng hai trừ đi số lít dầu của thùng thứ nhất.

Lời giải chi tiết:

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

                   160 - 125 = 35 (\(\ell\))

                                         Đáp số: 35 lít.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 89 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay