Bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 18 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a)  415 + 415               b) 234 + 432             c) 162 + 370

     536 - 156                    652 - 126                  728 - 245

2. Tìm \(x\)

a)  \(x\) x 4 = 32;              b) \(x\) : 8 = 4

3. Tính

a) 5 x 9 + 27;                    b) 80 : 2 - 13

4. Thùng thứ nhất có 125l dầu, thùng thứ hai có 160 l dầu. Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lit dầu?

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) \(x\)   x 4  = 32                             b) \(x\)   : 8 = 4

    \(x\)         = 32 : 4                             \(x\)       = 4 x 8

    \(x\)         =    8                                 \(x\)       =   32

3.

a) 5 x 9 + 27 = 45 + 27 = 72

b)  80 : 2 - 13 = 40 - 13 = 27

4.

Giải

Thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất số lít dầu là:

160 - 125 = 35 (l)

Đáp số: 35 lít

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3