Lý thuyết luyện tập chung trang 18 SGK Toán 3


Kiến thức cần nhớ trong phép nhân muốn tìm thừa số chưa biết

Kiến thức cần nhớ

+ Trong phép nhân, muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

+ Trong phép chia, muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia.


Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay