Bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 68 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(18 : 9 =\)         \(27 : 9 = \)        \(54 : 9 =\)       \(63 : 9=\)

\(45 : 9 =\)          \(72 : 9 =\)        \(36 : 9 =\)       \(63 : 7 =\)

\(9 : 9 = \)           \(90 : 9 = \)        \( 81 : 9 = \)      \(72 : 8 =\)

Phương pháp giải:

Nhẩm giá trị của phép chia rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(18 : 9 = 2\)     \(27 : 9 =  3\)      \(54 : 9 =  6\)     \(63 : 9 = 7\)

\(45 : 9 = 5\)     \(72 : 9 = 8 \)      \(  36 : 9 =  4\)   \( 63 : 7 = 9\)

\(9 : 9 = 1\)      \(90 : 9 =  10\)     \(81 : 9 =  9\)     \(72 : 8 = 9\)

Bài 2

Tính nhẩm:

\(9 \times 5 =\)         \( 9 \times 6 =\)         \( 9 \times 7 =\)            \( 9 \times 8 =\)

\(45 : 9 =\)            \( 54 : 9 = \)           \(63 : 9 =\)                \( 72 : 9 =\)

\(45 : 5 =\)            \( 54 : 6 =\)             \( 63 : 7 =\)              \( 72 : 8 =\)

Phương pháp giải:

 - Nhẩm giá trị phép tính nhân.

- Điền nhanh kết quả của hai phép tính chia liên quan.

Lời giải chi tiết:

\(9 \times 5 =45\)    \( 9 \times 6 =54\)    \( 9 \times 7 =63\)      \( 9 \times 8 =72\)

\(45 : 9 =5\)        \( 54 : 9 = 6\)      \(63 : 9 =7\)       \( 72 : 9 =8\)

\(45 : 5 =9\)       \( 54 : 6 =9\)       \( 63 : 7 =9\)        \( 72 : 8 =9\)

Bài 3

Có \(45\) kg  gạo, chia đều vào \(9\) túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

9 túi : 45kg

1 túi: ... kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo đang có chia đều cho 9.

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam gạo là:

\(45 : 9 = 5 (kg)\)

Đáp số: \(5 kg\).

Bài 4

Có \(45 kg\) gạo chia vào các túi, mỗi túi có \(9kg\). Hỏi có bao nhiêu túi gạo ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

9kg : 1 túi

45kg:... túi ?

Muốn tìm số túi ta lấy 45 chia cho 9.

Lời giải chi tiết:

Có số túi gạo là:

\(45 : 9 = 5\) (túi)

Đáp số: \( 5\) túi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 253 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.