Bài 1, 2, 3 trang 166 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 33 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 166 SGK Toán 3. Bài 1: Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

Đề bài

1. Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế?

2. Cứ 4 cái áo như nhau thì cần có 24 cúc áo. Hỏi có 42 áo thì dùng cho máy cái áo như thế?

3. Cách làm nào đúng, cách làm nào sai?

a) 24 : 6 : 2 = 4 : 2 = 2

b) 24 : 6 : 2 = 24 : 3 = 8

c) 18 : 3 x 2 = 18 : 6 = 3

d) 18 : 3 x 2 = 6 x 2 = 12.

Lời giải chi tiết

1. 

Số ki-lô-gam đường đựng trong mỗi túi là:

40 : 8 = 5 (kg)

Số túi cần có để đựng hết 15kg đường là:

15 : 5 = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg.

2. 

Số cúc cho mỗi loại áo là:

24 : 4 = 6 (cúc)

Số áo loại đó dùng hết 42 cúc áo là :

42 : 6 = 7 (áo)

Đáp số: 7 áo.

3. 

a) Đúng.

b) Sai.

c) Sai.

d) Đúng.

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)