Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 34 phiếu

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 1608 : 4                       b)  2035 : 5        

    2105 : 3                            2413 : 4

c) 4218 : 6

3052 : 5

2. Tìm \(x\)

a) \(x \times 7 = 2017\)

b) \(8 \times x = 1640\)

c) \( x\times 9 = 2769\)

3. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán \(\frac{1}{4}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

4. Tính nhẩm:

6000 : 2 =

8000 : 4 =

9000 : 3 =

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) \(x\times 7 = 2017\) 

     \(x\quad   = 2017 : 7\)

     \(x\quad   = 301\)

b) \(8\times x = 1640 \) 

            \(x = 1640 : 8\)

            \(x = 205\)

c) \(x\times 9 = 2769\) 

     \(x\quad   = 2769 : 9\)

     \( x\quad  = 307\)

3.

Số gạo đã bán là:

\(2024 : 4 = 506\) (kg)

Số gạo còn lại là:

\(2024 – 506 = 1518\) (kg)

Đáp số: \(1518\) kg.

4. 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

\(6000 : 2 = 3000\)

\(8000 : 4 = 2000\)

\(9000 : 3 = 3000\)

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 120 SGK Toán 3