Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3


Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 (Luyện tập) SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

 Đặt tính rồi tính:

a) 1608 : 4                       b)  2035 : 5 

    2105 : 3                            2413 : 4

c) 4218 : 6

   3052 : 5

Phương pháp giải:

- Đặt tính theo cột dọc.

- Tính: Lần lượt thực hiện phép chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tìm \(x\):

a) \(x \times 7 = 2107\)

b) \(8 \times x = 1640\)

c) \( x\times 9 = 2763\)

Phương pháp giải:

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Lời giải chi tiết:

a) \(x\times 7 = 2107\) 

     \(x\quad   = 2107 : 7\)

     \(x\quad   = 301\)

b) \(8\times x = 1640 \) 

            \(x = 1640 : 8\)

            \(x = 205\)

c) \(x\times 9 = 2763\) 

     \(x\quad   = 2763 : 9\)

     \( x\quad  = 307\)

Bài 3

Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán \(\dfrac{1}{4}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải:

Muốn tìm lời giải ta cần:

- Tìm số ki-lô-gam gạo đã bán.

- Tìm số ki-lô-gam gạo còn lại.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Có : 2024kg

Đã bán: \(\dfrac{1}{4}\) số gạo

Còn lại: ? kg

Bài giải

Số kg gạo đã bán là:

\(2024 : 4 = 506\) (kg)

Số kg gạo còn lại là:

\(2024 – 506 = 1518\) (kg)

Đáp số: \(1518\)kg.

Bài 4

Tính nhẩm:

6000 : 2 =

8000 : 4 =

9000 : 3 =

Phương pháp giải:

Em lấy chữ số hàng nghìn chia cho số có một chữ số rồi viết thêm vào tận cùng kết quả 3 chữ số 0.

Lời giải chi tiết:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

\(6000 : 2 = 3000\)

\(8000 : 4 = 2000\)

\(9000 : 3 = 3000\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 504 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.