Bài 1, 2, 3, 4 trang 120 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 32 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 120 SGK Toán 3. Bài 1: Đặt tính rồi tính.

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính:

a) 1608 : 4            b)  2035 : 5        c) 4218 : 6

    2105 : 3                2413 b: 4          3052 : 5

2. Tìm \(x\)

a) \(x \times 7 = 2017\)

b) \(8 \times x = 1640\)

c) \( x\times 9 = 2769\)

3. Một cửa hàng có 2024 kg gạo, cửa hàng đã bán \(\frac{1}{4}\) số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kilogam gạo?

4. Tính nhẩm:

6000 : 2 =

8000 : 4 =

9000 : 3 =

Lời giải chi tiết

1.

2.

a) \(x\times 7 = 2017\) 

     \(x\quad   = 2017 : 7\)

     \(x\quad   = 301\)

b) \(8\times x = 1640 \) 

                \(x = 1640 : 8\)

                \(x = 205\)

c) \(x\times 9 = 2769\) 

     \(x\quad   = 2769 : 9\)

     \( x\quad  = 307\)

3.

Số gạo đã bán là:

2024 : 4 = 506 (kg)

Số gạo còn lại là:

2024 – 506 = 1518 (kg)

Đáp số: 1518 kg.

4. 

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

6000 : 2 = 3000

8000 : 4 = 2000

9000 : 3 = 3000

loigiaihay.com

Đã có lời giải Vở bài tập toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan