Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.2 trên 11 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 3. Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây...

Đề bài

Bài 1. Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây?

Bài 2. Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu l xăng?

Bài 3. Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu?

Bài 4. Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu Ki - lô - gam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

3. 

Mẫu:                                                     Bài giải:

Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới  là:

 7 - 5 = 2 ( quả)

Đáp số: 2 quả cam.

Lời giải chi tiết

1.

Tóm tắt:

Giải

Số cây đội Hai trồng được là:

230 + 90 = 320 ( cây)

Đáp số: 320 cây

 

2. 

Tóm tắt:

Giải

Buổi chiều cửa hàng bán được số l xăng là :

635 -  128 = 507 (l) 

Đáp số: 507 lít

 

3. 

Giải

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 (bạn)

Đáp số: 3 bạn

4.

Giải:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo là:

50 - 35 = 15 (kg)

Đáp số : 15kg

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Ôn tập về giải toán