Bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 12 SGK Toán 3. Bài 1: Đội Một trồng được 230 cây...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đội Một trồng được 230 cây, đội Hai trồng nhiều hơn đội Một 90 cây. Hỏi đội Hai trồng được bao nhiêu cây ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây trồng được của đội Một cộng với 90 cây.

Lời giải chi tiết:

Đội Hai trồng được số cây là:

230 + 90 = 320 ( cây)

Đáp số: 320 cây.

Bài 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 635 l xăng, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 128 l xăng. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít xăng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít xăng buổi sáng bán được trừ đi 128\(\ell\).

Lời giải chi tiết:

Buổi chiều cửa hàng bán được số lít xăng là :

       635 -  128 = 507 (l) 

                  Đáp số: 507 lít.

Bài 3

Giải bài toán theo mẫu

a) Hàng trên có 7 quả cam, hàng dưới có 5 quả cam. Hỏi hàng trên có nhiều hơn hàng dưới mấy quả cam?

b) Lớp 3A có 19 bạn nữ và 16 bạn nam. Hỏi số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam bao nhiêu ?

Phương pháp giải:

Mẫu:

Số cam ở hàng trên nhiều hơn hàng dưới là:

                  7 - 5 = 2 ( quả)

                                 Đáp số: 2 quả cam.

- Đọc kĩ đề bài, xác định các thông tin đã cho và yêu cầu của đề bài.

- Muốn tìm lời giải ta lấy số bạn nam trừ đi số bạn nữ.

- Trình bày bài toán theo mẫu.

Lời giải chi tiết:

Số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là:

19 - 16 = 3 (bạn)

Đáp số: 3 bạn.

Bài 4

Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt :

Bao gạo : 50kg

Bao ngô : 35kg

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo : .......kg ?

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng của bao gạo trừ đi khối lượng của bao ngô.

Lời giải chi tiết:

Bao ngô nhẹ hơn bao gạo số ki-lô-gam là:

50 - 35 = 15 (kg)

Đáp số : 15kg.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 85 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.