Bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 20 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 167, 168 SGK Toán 3. Bài 1. Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu kilomet?

Đề bài

1. Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi  được bao nhiêu kilomet?

2. Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo ?

3. Điền dấu nhân hoặc chia (x / :) thích hợp vào ô trống:

4. Cho biết:

Lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình

Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình

Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá, 1 học sinh trung bình

Lớp 3D có 8  học sinh giỏi, 19  học sinh khá, 3 học sinh trung bình

Hãy lập bảng theo mẫu  rồi viết số thích hợp vào ô trống trong bảng ?

Lớp

3A

3B

3C

3D

Tổng

Học sinh

 

 

 

 

 

Giỏi

 

 

 

 

 

Khá

 

 

 

 

 

Trung bình

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

Lời giải chi tiết

1.

Số phút đi 1 km là:

12 : 3 = 4 (phút)

Số kilomet đi trong 48 phút là :

28 : 4 =  7 (km)

Đáp số: 7 km

2. 

Số kilogam gạo trong mỗi túi là :

21 : 7 = 3 (kg)

Để được 15kg gạo thì số túi phải lấy là :

15 : 3 = 5 (túi)

Đáp số: 5 túi.

3.

4. 

Lớp

3A

3B

3C

3D

Tổng

Học sinh

 

 

 

 

 

Giỏi

10

7

9

8

34

Khá

15

20

22

19

76

Trung bình

5

2

1

3

11

Tổng

30

29

32

30

121

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 167, 168 SGK Toán 3