Bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.3 trên 72 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 174 SGK Toán 3. Bài 1: Trong hình bên...

Đề bài

1. Trong hình bên:

a) Có mấy góc vuông? Nêu tên đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông  đó

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? Trung điểm đoạn thẳng ED là điểm nào?

c) Xác định trung điểm đoạn thẳng AE và đoạn thẳng MN (tô đậm các trung điểm đó trên hình vẽ)

2. Tính chu vi tam giác có độ dài các cạnh là 35cm, 26cm, 40cm.

3. Tính chu vi một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 68m.

4. Một hình chữ nhật và một hình vuông có cùng chu vi. Biết hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng 40m. Tính độ dài cạnh hình vuông.

Lời giải chi tiết

1.

a) Có 7 góc vuông:

   Góc đỉnh A, cạnh AM, AE

   Góc đỉnh M, cạnh MB, MN

   Góc đỉnh M cạnh MA, MN

   Góc đỉnh N, cạnh NM, ND

  Góc đỉnh E, cạnh EN, EA

  Góc đỉnh C cạnh CB, CD

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm M, (vì MA = MB).

    Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N, (vì NE = ND)

c) Trung điểm của đoạn thẳng AE là điểm I (vì IA = IE)

    Trung điểm của đoạn thẳng MN là điểm K (vì KM = KN)

2.

Chu vi tam giác đã cho là :

35 + 26 + 40 = 101 (cm)

Đáp số: 101 cm

3. 

Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là :

(125 + 68) x 2 = 386 (m)

Đáp số: 386 m

4. 

Chu vi hình chữ nhật là :

(60 + 40) x 2 = 200 (m)

Cạnh hình vuông là :

200 : 4 = 50 (m)

Đáp số: 50 m.

loigiaihay.com

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 3 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan