Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 18 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 3 SGK Toán 3. Bài 1: Điền vào ô trống sau đây..

Đề bài

1. Điền vào ô trống sau đây:
2. Viết số thích hợp vào ô trống:

  

3. Điền dấu  <, = , >  vào các số dưới đây:

303 … 330                                      30 +  100 … 131

615 … 516                                      410 – 10 … 400 + 1

199 .. 200                                      243          … 200 + 40 + 3.

4. Tìm số lớn nhất, số bé nhất trong các số sau:

                       375 ; 421 ; 573 ; 241 ; 735 ; 142.

5. Viết các số 537 ; 162 ; 830 ; 241 ; 519 ; 425;

  a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

  b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

Lời giải chi tiết

1.

2. 

 

3.

303 < 330                                       30 +  100 < 131

615 >  516                                      410 – 10 < 400 + 1

199  < 200                                      243       = 200 + 40 + 3.

4.

Số lớn nhất trong các số đã cho là số : 735

Số bé nhất trong các số đã cho là : 142.

5.

   a) Theo thứ tự từ bé đến lớn :

           162; 241; 425; 519; 537; 830.

   b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

          830; 537; 519; 425; 241; 162.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số