Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 25 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Đề bài

1.Tính nhẩm:

a) 8 x 1 =              8 x 5 =             8 x 0 =                8 x 8 =

    8 x 2 =              8 x 4 =             8 x 6 =                8 x 9 =

    8 x 3 =              8 x 7 =             8 x 10 =              0 x 8 = 

b) 8 x 2 =              8 x 4 =             8 x 6 =                8 x 7 =

    2 x 8 =              4 x 8 =             6 x 8 =                7 x 8 =

2. Tính:

a) 8 x 3 + 8               b) 8 x 8 + 8

   8 x 4 + 8                    8 x 9 + 8

3. Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

4. Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :………………= 24 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:........................=.............................

Lời giải chi tiết

1. 

a) 8 x 1 = 8              8 x 5 = 40            8 x 0 = 0              8 x 8 = 64

    8 x 2 = 16            8 x 4 = 32            8 x 6 = 48             8 x 9 =72

    8 x 3 = 24            8 x 7 = 56            8 x 10 = 80           0 x 8 = 0

b) 8 x 2 = 16            8 x 4 = 32            8 x 6 = 48             8 x 7 = 56

    2 x 8 =16             4 x 8 = 32            6 x 8 = 48             7 x 8 = 56

(Nhận xét như sau: Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

2. 

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32                       b) 8 x 4 + 8  = 32 + 8 = 40

   8 x 8 + 8 = 64 + 8 = 72                            8 x 9 + 8 = 72 + 8 = 80.

3. 

Số mét dây điện cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Số mét dây điện còn lại là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18 m

4.

Có 3 hàng mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật  là

8 x 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là :

3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét : 8 x 3 = 3 x 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 54 SGK Toán 3