Bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 54 SGK Toán 3. Bài 1: Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 8 x 1 =       8 x 5 =      8 x 0 =       8 x 8 =

    8 x 2 =       8 x 4 =      8 x 6 =       8 x 9 =

    8 x 3 =       8 x 7 =     8 x 10 =     0 x 8 = 

b) 8 x 2 =       8 x 4 =      8 x 6 =       8 x 7 =

    2 x 8 =       4 x 8 =      6 x 8 =       7 x 8 =

Phương pháp giải:

Nhẩm các phép nhân trong bảng nhân 8 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) 8 x 1 = 8          8 x 5 = 40        8 x 0 = 0              8 x 8 = 64

    8 x 2 = 16        8 x 4 = 32        8 x 6 = 48             8 x 9 =72

   8 x 3 = 24      8 x 7 = 56       8 x 10 = 80             0 x 8 = 0

b) 8 x 2 = 16        8 x 4 = 32        8 x 6 = 48             8 x 7 = 56

    2 x 8 =16         4 x 8 = 32        6 x 8 = 48             7 x 8 = 56

(Nhận xét : Trong phép nhân khi đổi vị trí các thừa số thì tích không đổi).

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Tính:

a) 8 x 3 + 8               b) 8 x 8 + 8

    8 x 4 + 8                   8 x 9 + 8

Phương pháp giải:

- Tìm giá trị của phép tính nhân.

- Lấy kết quả vừa tìm được cộng với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

a) 8 x 3 + 8 = 24 + 8 = 32  

    8 x 4 + 8  = 32 + 8 = 40

b) 8 x 8 + 8 = 64 + 8 = 72 

    8 x 9 + 8 = 72 + 8 = 80.  

Bài 3

Từ cuộn dây điện dài 50 m người ta cắt lấy 4 đoạn, mỗi đoạn dài 8 m. Hỏi cuộn dây điện đó còn lại bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

Ban đầu : 50 m

Cắt 4 đoạn, mỗi đoạn 8m

Còn lại : ... m ?

- Tính độ dài đoạn dây đã cắt bằng cách lấy 8 nhân với 4.

- Lấy độ dài cuộn dây ban đầu trừ độ dài đoạn dây đã cắt vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Số mét dây điện đã cắt đi là:

8 x 4 = 32 (m)

Cuộn dây điện đó còn lại số mét là:

50 – 32 = 18 (m)

Đáp số: 18 m.

Bài 4

Viết phép nhân thích hợp nào vào chỗ chấm ?


a) Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là :………………= 24 (ô vuông) 

b) Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:……………= 24 (ô vuông)

Nhận xét:........................=.............................

Phương pháp giải:

Vận dụng kiến thức :

Phép tính gồm n số hạng giống nhau và đếu bằng a thì được viết thành phép nhân là a x n.

Lời giải chi tiết:

Có 3 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là:

   8 x 3 = 24 (ô vuông)

Có 8 cột, mỗi cột có 3 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật ABCD là :

   3 x 8 = 24 (ô vuông)

Nhận xét : 8 x 3 = 3 x 8

(Khi đổi chỗ hai thừa số của phép nhân thì tích không thay đổi).

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 254 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.