Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 3. Bài 1. Tính nhẩm.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm : 

40000 + 30000 + 20000 =                  40000 + (30000+ 20000) =

60000 – 20000 – 10000 =                   60000 – (20000 + 10000) =

Phương pháp giải:

- Cộng, trừ các số khác 0 rồi viết thêm 4 chữ số 0 vào tận cùng của kết quả vừa tính được.

- Chú ý: Tính trong ngoặc trước; ngoài ngoặc sau. Nếu biểu thức không có dấu ngoặc thì tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

Học sinh nhẩm và ghi kết quả như sau :

a) 40000 + 30000 + 20000 =    70000 + 20000 = 90000   

b) 40000 + (30000+ 20000) =  40000 + 50000 = 90000

c) 60000 – 20000 – 10000 =     40000 – 10000 = 30000

d) 60000 – (20000 + 10000) = 60000 – 30000 = 30000

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Xã Xuân Phương có 68 700 cây ăn quả. Xã Xuân Hòa có nhiều hơn xã Xuân Phương 5200 cây ăn quả. Xã Xuân Mai có ít hơn xã Xuân Hòa 4500 cây ăn  quả. Hỏi xã Xuân Mai có bao nhiêu cây ăn quả ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

 - Số cây ăn quả của xã Xuân Hòa bằng số cây ăn quả của xã Xuân Phương cộng với 5200 cây.

- Số cây ăn quả của xã Xuân Mai bằng số cây ăn quả của xã Xuân Hòa trừ đi 4500 cây.

Lời giải chi tiết:

Số cây ăn quả ở xã Xuân Hòa là :

68700 + 5200 =  73900 (cây)

Số cây ăn quả ở xã Xuân Mai là :

73900 – 4500 = 69400 (cây)

 Đáp số: 69400 cây.

Bài 4

Mua 5 cái compa phải trả 10 000 đồng. Hỏi mua 3 cái compa cùng loại phải trả bao nhiêu tiền ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 cái: 10 000 đồng

3 cái: ? đồng

- Tìm giá tiền của một cái compa: Lấy giá tiền của 5 cái chia cho 5.

- Tìm giá tiền của ba cái compa: Giá tiền của một cái compa nhân với 3.

Lời giải chi tiết:

Một cái compa có giá tiền là :

10 000 : 5 = 2000 (đồng)

Mua 3 cái compa phải trả số tiền là:

2000 x 3 = 6000 (đồng)

Đáp số: 6000 đồng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 508 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay