Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 23 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Tính nhân lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

 Đặt tính rồi tính:

a) 38 x 2           b) 53 x 4               c) 84 x 3

    27 x 6               45 x 5                   32 x 4

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Nhân các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi 6 ngày có tất cả bao nhiêu giờ ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

1 ngày : 24 giờ

6 ngày : .... giờ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số giờ trong một ngày nhân với 6.

Lời giải chi tiết:

6 ngày có tất cả số giờ là:

24 x 6 = 144 ( giờ)

Đáp số: 144 giờ.

Bài 4

Quay kim đồng hồ để chỉ:

a) 3 giờ 10 phút;              b) 8 giờ 20 phút;

c) 6 giờ 45 phút;             d) 11 giờ 35 phút.

Phương pháp giải:

 Xác định vị trí của kim giờ và kim phút:

- Kim phút : Mỗi khoảng giữa hai số liên tiếp là 5 phút. Kim phút chỉ vào số 12 là mốc 0 phút.

- Kim giờ : Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là 1 giờ.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

 Hai phép nhân nào có kết quả bằng nhau:

Phương pháp giải:

 Tìm phép tính có các thừa số giống nhau.

Lời giải chi tiết:

Có thể nối các phép nhân có kết quả bằng nhau như sau:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 94 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay