Bài 1, 2, 3, 4 trang 168 SGK Toán 3

Bình chọn:
4.1 trên 33 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Đề bài

1. Tính:

a) (13829 + 20718) x 2

b) 14523 – 24964 : 4

c) (20354 – 9638) x 4

d) 97012 – 21506 x 4

2. Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ ?

3. Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền  thưởng và chia đều cho 3 người trong tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiên thưởng ?

4. Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Lời giải chi tiết

1.

a) (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2 = 69094

b) 14523 – 24964 : 4 = 10716 x 4 = 42864

c) (20354 – 9638) x 4  = 14523 – 6241 = 8282

d) 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988

2. 

Số tuần lễ Hường học trong cả năm là :

175 : 5 = 35 (tuần)

Đáp số: 35 tuần.

3. 

Mỗi người nhận số tiền là :

7500 : 3 = 2500 (đồng)

Hai người nhận số tiền là :

2500 x 2 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 đồng.

4. 

Đổi: 2dm 4cm = 24cm

Cạnh hình vuông bằng :

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36 cm2

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3