Bài 1, 2, 3, 4 trang 168 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 168 SGK Toán 3. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

a) (13829 + 20718) x 2 

b) (20354 – 9638) x 4

c) 14523 – 24964 : 4

d) 97012 – 21506 x 4

Phương pháp giải:

- Tính giá trị biểu thức trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có phép tính nhân, chia và cộng, trừ thì tính nhân, chia trước; cộng, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) (13829 + 20718) x 2 = 34547 x 2

                                   = 69094

b) (20354 – 9638) x 4  = 10716 x 4

                                  = 42864

c) 14523 – 24964 : 4 = 14523 - 6241

                                = 8282

d) 97012 – 21506 x 4 = 97012 – 86024 = 10988

Bài 2

 Mỗi tuần lễ Hường học 5 tiết toán, cả năm học có 175 tiết toán. Hỏi cả năm học Hường học bao nhiêu tuần lễ ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt:

5 tiết: 1 tuần

175 tiết: ? tuần.

Muốn tìm lời giải ta lấy 175 chia cho số tiết Toán trong một tuần.

Lời giải chi tiết:

Cả năm Hường học số tuần lễ là :

175 : 5 = 35 (tuần)

Đáp số: 35 tuần.

Bài 3

Tổ trưởng một tổ sản xuất đã nhận 75000 đồng tiền thưởng và chia đều cho 3 người trong tổ. Hỏi 2 người thì nhận được bao nhiêu tiền thưởng ? 

Phương pháp giải:

Tóm tắt

3 người: 75000 đồng

2 người: ? đồng.

- Tìm số tiền một người nhận được.

- Tìm số tiền 2 người nhận được bằng cách lấy số tiền vừa tìm được nhân với 2.

Lời giải chi tiết:

Mỗi người nhận số tiền thưởng là :

75000 : 3 = 25000 (đồng)

Hai người nhận số tiền thưởng là :

25000 x 2 = 50000 (đồng)

Đáp số: 50000 đồng.

Bài 4

Một hình vuông có chu vi 2dm 4cm. Hỏi hình vuông đó có diện tích bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Chu vi: 2dm 4cm

Diện tích: ... cm

- Tìm độ dài cạnh của hình vuông bằng cách lấy chu vi chia cho 4.

- Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 2dm 4cm = 24cm

Cạnh hình vuông dài số xăng-ti-mét là :

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích hình vuông là :

6 x 6 = 36 (cm2)

Đáp số: 36cm2.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 689 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay