Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3. Bài 1: Tìm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tìm \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của: \(12 cm\); \(18 kg\); \(10\ell\).   

b) Tìm \(\displaystyle{1 \over 6}\)  của:  \(24m\); \(30\) giờ; \(54\) ngày.

Phương pháp giải:

Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần rồi viết thêm đơn vị thích hợp vào kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

a)

+  \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của  \(12cm\) là \(12 : 2 = 6 (cm)\)

 +  \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của \(18 kg\) là \(18 : 2 = 9 ( kg)\)

 + \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của \(10\) lít là \(10 : 2 = 5\) (lít).

b)

 + \(\displaystyle{1 \over 6}\)  của \(24 m\) là \(24 : 6 = 4 (m)\)

+ \(\displaystyle{1 \over 6}\) của \(30\) giờ là \(30 : 6 = 5\) (giờ)

+ \(\displaystyle{1 \over 6}\) của 54 ngày là \(54 : 6 = 9\) ( ngày).

Bài 2

 Vân làm được \(30\) bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn \(\displaystyle{1 \over 6}\) số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Vân làm được chia cho 6.

Lời giải chi tiết:

Vân tặng bạn số bông hoa là:

\(30 : 6 = 5\) ( bông hoa)

Đáp số: \(5\) bông hoa.

Bài 3

 Có \(28\) học sinh đang tập bơi, \(\displaystyle{1 \over 4}\) số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh đang tập bơi chia cho 4.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh đang tập bơi là:

\(28 : 4 = 7\)( học sinh)

Đáp số: \(7\) học sinh.

Bài 4

Đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của hình nào ?

Phương pháp giải:

- Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi chia cho 5.

- Chọn hình có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Nhận xét - Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

\(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của mỗi hình là: \(10 : 5 = 2\) ( ô vuông)

- Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của hình 2 và hình 4. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 146 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.