Bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 21 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 26, 27 SGK Toán 3. Bài 1: Tìm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

a) Tìm \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của: \(12 cm\); \(18 kg\); \(10\ell\).   

b) Tìm \(\displaystyle{1 \over 6}\)  của:  \(24m\); \(30\) giờ; \(54\) ngày.

Phương pháp giải :

Muốn tìm một phần mấy của một số ta lấy số đó chia cho số phần rồi viết thêm đơn vị thích hợp vào kết quả vừa tìm được.

Cách giải : 

a)

+  \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của  \(12cm\) là \(12 : 2 = 6 (cm)\)

 +  \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của \(18 kg\) là \(18 : 2 = 9 ( kg)\)

 + \(\displaystyle{1 \over 2}\)  của \(10\) lít là \(10 : 2 = 5\) (lít).

b)

 + \(\displaystyle{1 \over 6}\)  của \(24 m\) là \(24 : 6 = 4 (m)\)

+ \(\displaystyle{1 \over 6}\) của \(30\) giờ là \(30 : 6 = 5\) (giờ)

+ \(\displaystyle{1 \over 6}\) của 54 ngày là \(54 : 6 = 9\) ( ngày).

Bài 2

 Vân làm được \(30\) bông hoa bằng giấy, Vân tặng bạn \(\displaystyle{1 \over 6}\) số bông hoa đó. Hỏi Vân tặng bạn bao nhiêu bông hoa ?

Phương pháp giải :

Tóm tắt

 

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa của Vân làm được chia cho 6.

Cách giải : 

Vân tặng bạn số bông hoa là:

     \(30 : 6 = 5\) ( bông hoa)

              Đáp số: \(5\) bông hoa.

Bài 3

 Có \(28\) học sinh đang tập bơi, \(\displaystyle{1 \over 4}\) số học sinh đó là học sinh lớp 3A. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh đang tập bơi?

Phương pháp giải :

Tóm tắt

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh đang tập bơi chia cho 4.

Cách giải : 

Số học sinh đang tập bơi là:

  \(28 : 4 = 7\)( học sinh)

         Đáp số: \(7\) học sinh.

Bài 4

Đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của hình nào ?

Phương pháp giải :

 - Đếm số ô vuông trong mỗi hình rồi chia cho 5.

- Chọn hình có số ô vuông đã tô màu bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Cách giải : 

Nhận xét - Mỗi hình đã cho đều có 10 ô vuông.

\(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của mỗi hình là: \(10 : 5 = 2\) ( ô vuông)

- Hình 2 và hình 4 có 2 ô vuông đã tô màu.

Vậy đã tô màu vào \(\displaystyle{1 \over 5}\) số ô vuông của hình 2 và hình 4. 

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 26, 27 SGK Toán 3

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu