Bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3

Bình chọn:
3.9 trên 30 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 101 SGK Toán 3. Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm < , > =.

Đề bài

1 . Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm <, >, = 

a) 7766…7676                b) 1000g…1 kg

    8453…8435                    950g…1kg

    9102….9120                   1 km….1200 m

    5005…4905                    100 phút….1 giờ 30 phút

2. Viết các số 4208; 4802; 4280; 4082;

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé.

3. Viết

a) Số bé nhất có ba chữ số

b) Số bé nhất có bốn chữ số

c) Số lớn nhất có ba chữ số

d) Số lớn nhất có bốn chữ số

4. 

a) Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào?

b) Trung điểm của đoạn thẳng CD ứng với số nào?

Lời giải chi tiết

 1.

a) 7766 > 7676                      b)1000g = 1 kg

    8453 > 8435                        950g < 1kg

    9102 < 9120                        1 km < 1200 m

    5005 > 4905       100 phút > 1 giờ 30 phút (1 giờ 10 phút  = 90 phút)

 2.

a) Các số đã cho viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:

        4082, 4208, 4280, 4802

b) Các số đã cho viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

       4802, 4280, 4208, 4082

 3.

a) Số bé nhất có ba chữ số là : 100

b) Số bé nhất có bốn chữ số: 1000

c) Số lớn nhất có ba chữ số : 999

d) Số lớn nhất có bốn chữ số:9999

4.


 

loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 3 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Luyện tập trang 101 SGK Toán 3